:

Hvem er eiere av DNB?

Innehållsförteckning:

  1. Hvem er eiere av DNB?
  2. Hvor stor er DNB?
  3. Er DNB privat eller offentlig?
  4. Hva gjør DNB?
  5. Hvem eier Sbanken?
  6. Hvor kommer DNB fra?
  7. Hvorfor DNB?
  8. Har DNB fått ny hjemmeside?
  9. Har DNB kjøpt Sbanken?
  10. Blir Sbanken kjøpt opp av DNB?

Hvem er eiere av DNB?

DNBs aksjonærer

Største aksjonærerAksjer i 1000Andel aksjer i %
Staten v/Nærings- og fiskeridepartementet553 79234,00
Sparebankstiftelsen DNB146 5419,00
Folketrygdfondet100 4706,17
Fidelity International Limited (FIL)43 1292,65

Hvor stor er DNB?

DNB er Nordens nest største finanskonsern etter den svenske banken Nordea. DNB forvalter en kapital på 2898 milliarder kroner, og har totale utlån på 1535 milliarder kroner til kunder per 31. mars 2016. Konsernet har sitt hovedkontor og forretningsadresse i Bjørvika i Oslo.

Er DNB privat eller offentlig?

Den norske stat har en eierandel i DNB på 34 prosent, Sparebankstiftelsen DNB har åtte prosent og Folketrygdfondet har 6,3 prosent. Ved utgangen av 2017 var 10 785 årsverk ansatt i konsernet. DNB er delt inn i følgende forretningsområder: Personmarked Norge.

Hva gjør DNB?

Som Norges største bank og et av Nordens største finanskonsern, tilbyr vi et komplett tilbud av finansielle tjenester gjennom mobil, nettbank, bankkontorer og internasjonale kontorer.

Hvem eier Sbanken?

I 2006 ble Skandia AB, inkludert Skandiabanken AB og den norske filialen, kjøpt av det globale finanskonsernet Old Mutual plc.

Hvor kommer DNB fra?

DNB representerer mer enn 190 års finanshistorie, fra etableringen av Christiania Sparebank i 1822 frem til i dag. DNBs moderne historie har flere fusjoner og oppkjøp: 1990 fusjonerte to av landets største banker, Bergen Bank og Den norske Creditbank og dannet Den norske Bank (DnB).

Hvorfor DNB?

Faglig og personlig utvikling. Vi tror på at den beste læringen skjer på jobben, og vår organisasjonskultur oppmuntrer ansatte til å utfordre seg selv og kollegaer. For å fremme læring har vi stort fokus på kunnskapsdeling, en god tilbakemeldingskultur, talentutvikling og lederutvikling.

Har DNB fått ny hjemmeside?

Dnb.no har gradvis lansert en nyere og bedre nettside, og som kronen på verket ble den nye forsiden lansert mandag. Målet er å skape enda bedre tjenester for kundene våre. Alt for å gjøre det enklere for kundene når de er inne på Dnb.no. ...

Har DNB kjøpt Sbanken?

Finansdepartementet har godkjent oppkjøpet 1. juli 2021: Finansdepartementet har godkjent DNB sitt planlagte oppkjøp av Sbanken.

Blir Sbanken kjøpt opp av DNB?

Blir jeg DNB-kunde hvis Sbanken blir kjøpt opp av DNB? [15. april 2021] Nei. DNB har lagt inn bud på Sbanken, og en avklaring på om vi blir solgt får vi først når dagens aksjonærer har tatt stilling til budet og tilsynsmyndighetene har sagt sitt.