:

När leker gäddan i Norrland?

Innehållsförteckning:

  1. När leker gäddan i Norrland?
  2. Har gäddor revir?
  3. När slutar gäddan att leka?
  4. När leker gäddan i Mälaren?
  5. När leker gäddan i Norrbotten?
  6. När leker gäddan i Östersjön?
  7. Har gäddor fjäll?
  8. Vad är Gäddans fiende?
  9. Kan mört?
  10. När börjar leken gädda?

När leker gäddan i Norrland?

Vissa gäddor leker i brackvattenvikar längs kusten i slutet av april eller början av maj. Andra gäddor börjar redan flera veckor tidigare att vandra upp i åar och bäckar. Sådana gäddor som uppehåller sig längs kusten större delen av året, men vandrar upp i sötvatten för lek kallas anadroma.

Har gäddor revir?

Gäddan är en rovfisk som nästan uteslutande lever av annan fisk, inte sällan av andra gäddor. Den kan ta byten som är upp till en tredjedel av dess egen vikt. Gäddan är en solitär och revirlysten fisk som gärna håller till i vassruggar och leker i grunda vikar.

När slutar gäddan att leka?

Det man kan konstatera är att det kan skilja mycket på när gäddan börjar leka i olika vatten. Generellt kan man dock säga att gäddleken sker från mars till juni. Tidpunkten då leken börjar påverkas bland annat av vattnets temperatur och antalet soltimmar per dag.

När leker gäddan i Mälaren?

Tidigt på våren, från mars i södra Sverige till juni i ytterskärgårdar och nordligt belägna vatten, leker gäddan på översvämmade marker, grunda strandpartier och områden med växtlighet där vattnet fort värms upp.

När leker gäddan i Norrbotten?

Under maj månad söker sig många av havets gäddor in mot riktigt grunda områden där de sedan för sin avkomma vidare. Dessa gäddor leker rätt tidigt beroende på att vattnet snabbt värms upp i de grunda vikarna.

När leker gäddan i Östersjön?

Lekområde. Leken sker från mars till juni, i sjöar i anslutning till täta vassbälten och på översvämmade strandängar och vid kusten i vegetationsklädda grunda vikar där vattentemperaturen stiger snabbast under våren. Likt många andra sötvattensarter på kusten kan också gäddan vandra upp i sötvatten för att leka.

Har gäddor fjäll?

Gädda (Esox lucius) Gäddan är en vanlig rovfisk i sötvatten över hela landet och i Östersjöns skärgårdar. ... Gäddans yngel växer upp inne i grunda vikar och äter då djurplankton och små fiskyngel. Gäddan är allmän i sötvatten över hela landet utom i fjällen, liksom längs Östersjöns kuster, framförallt i skärgårdarna.

Vad är Gäddans fiende?

Gäddan är en utpräglad rovfisk, och dess enda naturliga fiende är oftast andra större gäddor. En gädda kan sätta i sig en fisk som är upp till halva dess egen storlek. I stort sett äter gäddan mest mindre fiskar, men om tillfälle ges äter den även andra djur, t. ... Andra fiskar känner alltså att det luktar "fara".

Kan mört?

Mörten är normalt sett en liten fisk som oftast inte blir mer än cirka 20 cm lång, men den kan bli upp till 50 cm. Den väger vanligen inte mer än ett halvt kilo....Mört[redigera | redigera wikitext]

Systematik
FamiljKarpfiskar Cyprinidae
UnderfamiljLeuciscinae
SläkteRutilus
ArtMört R. rutilus

När börjar leken gädda?

Gäddfiske under våren Att fiska gädda på våren under månaderna mars, april eller maj förknippas ofta med ett kul gäddfiske. När vattnet är upp till 14 grader kallt kan det vara klokt att fiska med långsammare beten, exempelvis långsamt sjunkande tailbeten och veva in sakta.