:

Får man lägga nät i Vänern?

Innehållsförteckning:

 1. Får man lägga nät i Vänern?
 2. Finns det kräftor i Vänern?
 3. Var fiskar man gös i Vänern?
 4. Får man fiska ål i Vänern?
 5. Vart kan man fiska kräftor i Värmland?
 6. Får man fiska kräftor i Hjälmaren?
 7. Får man fiska med utter?
 8. Får man fiska med Kastnät?
 9. Finns det gös i Mälaren?
 10. Hur fiskar man i Vänern?

Får man lägga nät i Vänern?

Förutom handredskap är följande rörliga redskap tillåtna vid fiske på allmänt vatten i Vänern. Antalet redskap gäller per person som aktivt deltar i fisket. Högst 100 meter nät. Näten får inte vara högre än 3 meter.

Finns det kräftor i Vänern?

Under tre års tid har nu Länsstyrelsen och yrkesfiskare provfiskat kräftor i Vänern och fångsten har ökat i stor omfattning för varje år. ... Sen är kräftan ett bra näringsdjur för andra fiskearter. Till exempel ål, lake, gädda och abborre. Så det finns många som kan nyttja ett kräftbestånd i sjön.

Var fiskar man gös i Vänern?

Då är det förbjudet att fiska gös i Vänerns fredningsområden....Reglerna i korthet:

 • Inom fredningsområdena i Vänern är det förbjudet att fiska med nät eller handredskap om fiskemetoden kräver båt. ...
 • Det ska alltid finnas en fiskådra fri från rörliga och fasta fiskeredskap i den djupaste delen av vattendraget eller sundet.

Får man fiska ål i Vänern?

Under fredningen får inget fiske riktas mot gös inom fredningsområdena. Ålen är akut utrotningshotad och fiske efter ål är förbjudet hela året i hela Vänern. För att fisket ska finnas kvar även i framtiden är det viktigt att respektera gällande regler.

Vart kan man fiska kräftor i Värmland?

Från 1 augusti till 15 september är fiske efter signalkräfta även tillåtet i sjöarna Värmeln, Bråtsjön, Gösjön, Klacksjön och Stor-Emsen. Då dessa sjöar ligger utanför hanteringsområdet gäller hårdare regler för hantering av signalkräftor. Försäljning och överlåtelse av okokt kräfta från dessa sjöar är inte tillåten.

Får man fiska kräftor i Hjälmaren?

För att få fiska kräftor i Hjälmarens allmänna vatten krävs särskilt tillstånd av länsstyrelsen. Sådant tillstånd ges bara till licensierade yrkesfiskare. Vid fiske med handredskap gäller samma regler för svenska och utländska medborgare.

Får man fiska med utter?

En ”utter” är ett fiskeredskap som har använts sedan 1800-talet och den har varit vanlig över hela Norrland. Museets utter (Nbm 20265) kommer från Hertsölandet utanför Luleå. Den är utrustad med fem skeddrag och en wobbler. Fiske med utterbräda omfattas inte av det fria handredskapsfisket.

Får man fiska med Kastnät?

Nätläggning och andra mängdfångande redskap, fasta som rörliga är förbjudna på Sportfiskekortets vatten. Betesfångst är tillåtet med en mörtstuga per fiskekort, mörtstugan måste vara märkt med namn, telefon- och fiskekortsnummer. I samtliga sjöar får sänkhåv och kastnät användas för betesfångst.

Finns det gös i Mälaren?

Mer än hälften av de svenska fång- sterna av gös tas i Mälaren och Hjälmaren. Av sportfiskare fångas den mest med draggrodd, trolling eller pimpel. Yrkesfisket och fritidsfisket använder nät. Gösen kan väga över 14 kg, med ett rådande sportfiskerekord på 12,53 kg.

Hur fiskar man i Vänern?

Vänern är landets mest betydelsefulla sjö för yrkesfisket och idag finns omkring 80 yrkesfiskare i Vänern. Vanligen fångar yrkesfiskarna sik, öring, gädda och gös med bottensatta nät. Lax fångas med flytnät. Siklöjan fångas med siklöjeskötar.