:

Var finns fästingar med TBE?

Innehållsförteckning:

 1. Var finns fästingar med TBE?
 2. Var finns TBE i Skåne?
 3. Finns det mycket fästingar på Gotland?
 4. Hur lång tid tar det för en fästing?
 5. Hur får fästingen TBE?
 6. Hur kan man skydda sig mot fästingar?
 7. Finns TBE i Småland?
 8. Finns TBE på Öland?
 9. Finns det borrelia på Gotland?

Var finns fästingar med TBE?

Fästingar finns främst i lövskog och i högt gräs. Fästingar som sprider TBE trivs i fuktig, frodig terräng och fästingen är mycket känslig för uttorkning. Typiska områden där fästingar förekommer är lundar, åkerrenar, strandbuskage och höga gräsmarker.

Var finns TBE i Skåne?

i Skåne inte ökat jämfört med före- gående år så visar 2018 års fall på en förändring. TBE sprider sig till nya områden och med två fall från Järavallens strövområde i västra Skåne får detta räknas som ett riskområde där vaccination rekom- menderas om man vistas regelbun- det i området.

Finns det mycket fästingar på Gotland?

Gotland tillhör inte de områden i Sverige där vaccination rekommenderas. Sök sjukvård om du en tid efter fästingbettet får en ringformad rodnad som ökar i storlek. Du bör också kontakta sjukvården om du känner dig illamående, har feber, huvudvärk eller är ovanligt trött en tid efter ett fästingbett.

Hur lång tid tar det för en fästing?

Ofta är det möss eller sorkar som är värddjur, men fästingar kan också sätta sig på hundar och katter. Fästingen sitter i 3 – 11 dagar för att suga blod och kan öka sin vikt flera hundra gånger.

Hur får fästingen TBE?

TBE betyder fästingburen hjärninflammation och orsakas av ett virus som sprids av fästingar. Du smittas om du blir biten av en fästing som bär på viruset. Fästingar behöver blod för att utvecklas, och de får blod genom att bita sig fast på fåglar och däggdjur.

Hur kan man skydda sig mot fästingar?

Hur du skyddar dig mot fästingar

 1. Undvik högt gräs och buskar. ...
 2. Täck så mycket av kroppen du kan. ...
 3. Undersök dig så fort du kommer hem. ...
 4. Det bästa skyddet är att vaccinera sig. ...
 5. Ta bort fästingen så snabbt som möjligt om du blivit biten. ...
 6. TBE. ...
 7. Borrelia.

Finns TBE i Småland?

Var finns TBE? I Sverige finns TBE framför allt i södra och mellersta Sverige. Allra vanligast är viruset i Stockholms, Södermanlands och Uppsala läns kusttrakter och runt Mälaren.

Finns TBE på Öland?

Runt 70-80 procent av alla rapporterade fall av TBE kommer härifrån. Särskilda riskområden är kusterna kring Södertörn samt vissa öar i östra Mälaren. Viruset finns också på andra håll i landet. Riskområdet omfattar kustområdena från Roslagen till Kalmartrakten/Öland och de centrala och östra delarna av Mälarregionen.

Finns det borrelia på Gotland?

Sommaren är här och så även fästingarna som kan bära på både virussjukdomen TBE och bakteriesjukdomen borrelia. Hittills i år har inget fall av TBE rapporterats in på Gotland och risken att drabbas av sjukdomen på ön är relativt liten.