:

Finns fästingar i Norrbotten?

Innehållsförteckning:

  1. Finns fästingar i Norrbotten?
  2. Finns det fästingar i fjällen?
  3. Var i Sverige finns det fästingar?
  4. Var finns borrelia i Sverige?
  5. Finns fästingar i Umeå?
  6. Finns fästingar i alla länder?

Finns fästingar i Norrbotten?

Gillar kallt klimat. Norrbottningar skickade in 325 fästingar som nu har analyserats. ... – Att så många tajgafästingar har hittats i Norrbotten beror på det kalla klimatet. De har invaderat österifrån och finns bland annat i Sibirien och Mongoliet, säger Giulio Grandi, parasitolog vid SVA, till SVT Norrbotten.

Finns det fästingar i fjällen?

Fästingar finns nu i hela Norrland, från kust till fjäll. SVA har under två års tid studerat förekomsten och risken för sjukdomsspridning, och en stor del av alla analyserade fästingar bär på smittsamma sjukdomar som Borrelia och Anaplasma.

Var i Sverige finns det fästingar?

Typiska områden där fästingar förekommer är lundar, åkerrenar, strandbuskage och höga gräsmarker. I Sverige dominerar den så kallade vanliga fästingen (Ixodes ricinus) som finns i hela Götaland, nästan hela Svealand och även, men i mindre antal, utefter Norrlandskusten.

Var finns borrelia i Sverige?

I Sverige är den främst rapporterad i landets södra och mellersta delar och längs Östersjö- och Bottenhavskusten. Sjukdomen är en vektorburen zoonos. Den sprids via fästingar och finns troligen på de flesta platser där dessa förekommer.

Finns fästingar i Umeå?

I likhet med insamlingen av fästingar 2018 (över hela Norrland) så visar resultaten från 2019 att i Västerbottens län och Jämtlands län så är det vår vanliga fästing (Ixodes ricinus) som dominerar.

Finns fästingar i alla länder?

Utbredning. Den vanliga fästingen finns i västra och centrala Europa, samt i länder i före detta Sovjetunionen. I Asien finns Ixodes persulcatus, som liknar den vanliga fästingen, vanligt utbredd.