:

Vad är Kakelfog?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är Kakelfog?
  2. Vilken Kakelfix?
  3. Vilken Fogbredd?
  4. Vilken Fogbredd rekommenderas för kakelplattor?
  5. Vad består Kakelfog av?
  6. Vad används fog till?
  7. Vilken fästmassa?
  8. Vilken Tandspackel?
  9. Vilken storlek på Kakelkryss?
  10. Vilken Klinkerfog?

Vad är Kakelfog?

Skarven mellan två ytor kallas fog. När man satt kakel eller lagt klinker skall dessa fogas samman med en fog. Fogmassa finns i många olika färger och kan användas i olika bredd för olika typer av material.

Vilken Kakelfix?

Du behöver ta hänsyn till vilken typ av underlag som plattorna ska sättas på, alternativt underlaget som tätskiktet sitter på. Sedan behöver du även ta hänsyn till vilket material plattorna är gjorda av, vilken storlek de har samt om de ska sitta på golvet eller väggen.

Vilken Fogbredd?

Rekommenderad fogbredd i sin tur är olika beroende på vilken typ av platta som ska läggas och sättas i badrummet. För våtpressade klinkerplattor gäller till exempel 5–9 mm medan det för kantslipade plattor är 1,5–2 mm. Fogarna ska för ögat uppfattas ha samma bredd över hela den keramiska beklädnaden.

Vilken Fogbredd rekommenderas för kakelplattor?

Kantskurna plattor och den smala fogen ställer dock höga krav på underlaget. – Det måste vara helt plant vilket också ställer också högre krav på plattsättaren. En fog på 5–6 millimeter är mer tillåtande. På golv- eller väggytor med kantskurna plattor syns i princip varenda avvikelse.

Vad består Kakelfog av?

KAKELFOG ÄR CEMENTBASERAD Fogbruk är vanligtvis cementbaserad, men kan även innehålla tillsatser med färg och plast. De vanligaste färgerna på kakelfog är i nyanser av grått, men finns idag finns ett brett utbud till följd av ett ökat intresse för kaklets detaljer.

Vad används fog till?

Vad är fogmassa? Det är ett tätningsmaterial som används för att täta springor inomhus och utomhus, till exempel mellan kakelplattor.

Vilken fästmassa?

Fästmassa är den fix som kakel- och klinkerplattor fästs med. De är oftast tillverkade med cement som grund och kommer i form av ett pulver. Massan består av kalkstensmjöl, cellulosa, sand och andra tillsatser. Det finns även plastbaserad fästmassa.

Vilken Tandspackel?

Kakel 20x50 – 30-90 7-11 mm tjock, rekommenderas 8 mm tandspackel. Klinker 10x10- 20x20 6-8 mm tjock, rekommenderas 6-8 mm tandspackel. Klinker 30x30 – 30x60 8-11 mm tjock, rekommenderas 10-12 mm tandspackel. Klinker 45x45 – 60x60 9-12 mm tjock, rekommenderas 12 mm tandspackel.

Vilken storlek på Kakelkryss?

På Stenbolaget säljer vi kakelkryss med 2-5 mm i bredd. Storleken är mycket en fråga om smaksak, men en riktlinje är större fog till större plattor och för en kakelvägg fogbredd på 2-3 mm. Ett alternativ till fogkryss för en jämn fogbredd är fogsnöre, som du då lägger mellan plattorna vid kakelsättningen.

Vilken Klinkerfog?

Fog till kakel och klinker Ska fogen vara liknande plattan eller stå i kontrast. Valet är ditt men valet är inte alltid helt enkelt eller självklart. Den vanligaste fogfärgen är ljusgrå eller silvergrå. En ljust grå fog som är neutral och ger plats för kaklets skiftningar.