:

Finns björn i Uppland?

Innehållsförteckning:

 1. Finns björn i Uppland?
 2. Vilka djur finns i Uppsala?
 3. Vilka kommuner tillhör Uppland?
 4. Vilka djur lever i Uppland?
 5. Vilken kommun tillhör Uppsala?
 6. Vilka orter tillhör Uppsala län?
 7. Vilka djur finns på kalfjället?

Finns björn i Uppland?

Under april och maj har länsstyrelsen i Uppsala län säkrat en hel rad björnobservationer i länet. De flesta observationerna har gjorts i Östhammar, men om det rör sig om en eller flera björnar är svårt att svara på. – Det är oftast hanbjörnar som kommer hit till Uppland.

Vilka djur finns i Uppsala?

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur, såsom björn, järv, kungsörn, lodjur och varg. Allmänhetens rapporter av rovdjur är viktiga för länsstyrelsens arbete med att kartlägga antal och utbredningen av de stora rovdjuren i länet.

Vilka kommuner tillhör Uppland?

 • Enköping.
 • Heby.
 • Håbo.
 • Knivsta.
 • Tierp.
 • Uppsala.
 • Älvkarleby.
 • Östhammar.

Vilka djur lever i Uppland?

Havsörnen är Upplands landskapsdjur. Den hittas främst längst Östersjökusten. Sammanlagt har knappt 340 fågelarter observerats i landskapet.

Vilken kommun tillhör Uppsala?

Kommunen i länet. Uppsala kommun (uttal (info)) är en kommun i Uppsala län. Centralort är Uppsala som också är länets residensstad. Kommunen är Sveriges 4:e folkrikaste kommun med cirka 237 000 invånare (2021) invånare och centralorten är landets fjärde största tätort.

Vilka orter tillhör Uppsala län?

Dessa orter är Ramsta, Vänge, Järlåsa, Bälinge, Lövstalöt, Björklinge, Storvreta, Vattholma, Skyttorp, Jälla, Gåvsta, Bärby-Gunsta, Länna, Almunge och Knutby (Uppsala kommun, 2010).

Vilka djur finns på kalfjället?

 • Björnen. Björnen är vårt största rovdjur men den lever trots detta till största delen av bär, myror, gräs och örter. ...
 • Lodjur. Lodjur finns i fjällen och kan vara en fara för samernas renar. ...
 • Järv. Järven har blivit mycket sällsynt i fjällen på senare tid. ...
 • Skogshare. ...
 • Fjällämmel. ...
 • Gråsiding. ...
 • Ljungpipare. ...
 • Fjällpipare.