:

Kan sjöstjärnor se?

Innehållsförteckning:

  1. Kan sjöstjärnor se?
  2. I vilka miljöer finns sjöstjärnor?
  3. Hur lever en sjöstjärna?
  4. Har sjöstjärnor ben?
  5. Har sjöstjärnor några fiender?
  6. Har sjöstjärnor ryggrad?
  7. Hur gammal blir en sjöstjärna?
  8. Vart lever ormstjärnor?
  9. Hur stor blir en sjöstjärna?
  10. Hur mycket väger sjöstjärnan?

Kan sjöstjärnor se?

Ytterst på varje arm sitter ett öga, med vilket sjöstjärnorna kan urskilja ljusskillnader.

I vilka miljöer finns sjöstjärnor?

Den vanliga sjöstjärnan förekommer på grunda sten- och mjukbottnar ner till 200 m. Den är speciellt vanlig på musselbankar. Den vanliga sjöstjärnan är en av få tagghudingar som även finns i Östersjön.

Hur lever en sjöstjärna?

Vanlig sjöstjärna (Asterias rubens) Den äter bland annat as och musslor. De lever vid strandkanten och djupare. Den är skildkönad och förökar sig genom att de samtidigt släpper ägg och spermier i det fria vattnet. Detta sker på våren när vattentemperaturen ökar.

Har sjöstjärnor ben?

Sjöstjärnor har en tillplat- tad kropp med fem armar som löper ut från en cen- tralskiva, armarna kan ses som utdragna förlängningar av kroppsskivan. Skivans form och armarnas längd varierar mellan olika arter. Sjögurkor är avlånga, ofta cylindriska djur med tjock hud men utan armar och tydliga taggar.

Har sjöstjärnor några fiender?

Den vanliga sjöstjärnan äts själv av exempelvis andra sjöstjärnor, trutar, fisk och krabbor. Som skydd när den håller på att bli uppäten, kan den snörpa av och offra den arm som fienden biter i, och på så sätt komma undan.

Har sjöstjärnor ryggrad?

Ormstjärnor liknar sjöstjärnor på många sätt, även om de är mindre och har tunnare armar. Dessa armar är dessutom mycket rörliga och påminner lite om en ryggrad med små kotor. I haven utgör de viktiga nedbrytare och lever på döda växt- och djurdelar. De finns i stort antal på bland annat Västkustens bottnar.

Hur gammal blir en sjöstjärna?

Man tror att den vanliga sjöstjärnan kan bli tio år gammal, men eftersom storleken beror på hur mycket den äter och också på kvaliteten på maten, kan man inte på storleken bestämma åldern på sjöstjärnan. Den kan bli ända upp till en halv meter mellan armspetsarna, och livnär sig på exempelvis blåmusslor och as.

Vart lever ormstjärnor?

Lever på havsbotten Ormstjärnor lever i och på botten i alla världens hav från grunda områden ner till de största djupen. Många arter gräver ner sig eller gömmer sig i små hål bland sten och koraller.

Hur stor blir en sjöstjärna?

Den vanliga sjöstjärnan har normalt fem armar. Dessa kan nå en längd på 26 centimeter och en stor sjöstjärna kan nå en diameter på omkring 50 centimeter, även om de flesta individer oftast är mindre, med en diameter på omkring 15-30 centimeter.

Hur mycket väger sjöstjärnan?

Den sätter fast ett stort antal sugfötter på vart och ett av musslans två skal. En välvuxen sjöstjärna kan med denna teknik utöva en dragkraft som motsvarar 4 kg. Man har ansett att sjöstjärnan utsöndrar ämnen som förlamar musslan men mycket tyder på att detta tryck är nog för att öppna musslan.