:

Hur lång tid tar det att plugga till arkeolog?

Innehållsförteckning:

  1. Hur lång tid tar det att plugga till arkeolog?
  2. Vad studerar en arkeolog?
  3. Hur mycket merit behöver man för att bli arkeolog?
  4. Hur svårt är det att bli arkeolog?
  5. Vilka ämnen behöver man för att bli arkeolog?
  6. Vad betyder arkeologer?

Hur lång tid tar det att plugga till arkeolog?

Så blir du arkeolog Kandidatexamen omfattar tre år och minst hälften av utbildningen ska bestå av huvudämnet arkeologi.

Vad studerar en arkeolog?

Arkeologi studerar materiella lämningar efter förhistoriska människor för att förstå deras världsbild och hur deras samhällen fungerade. Arkeologi, läran om det förflutna, handlar om hur människors livsvillkor förändrats under årtusenden.

Hur mycket merit behöver man för att bli arkeolog?

För att kunna söka till Arkeologiprogrammet behöver du ha Grundläggande behörighet samt Historia 1b alt 1a1+ 1a2. Det kan du få från alla högskoleförberedande gymnasieprogram.

Hur svårt är det att bli arkeolog?

Arkeologer utbildas inom högskolan. Kandidatexamen omfattar tre år och ska till minst hälften bestå av huvudämnet arkeologi. För magisterexamen krävs fyra år med minst hälften i arkeologi. ... Vill man därefter fortsätta och inrikta sig mot forskning finns forskarutbildning i arkeologi vid universiteten på flera lärosäten.

Vilka ämnen behöver man för att bli arkeolog?

Arkeologer utbildas inom högskolan. Kandidatexamen omfattar tre år och ska till minst hälften bestå av huvudämnet arkeologi. För magisterexamen krävs fyra år med minst hälften i arkeologi. Huvudämnet kombineras med andra kulturvetenskapliga ämnen eller med natur- eller samhällsvetenskapliga ämnen.

Vad betyder arkeologer?

En arkeolog är en person som arbetar med arkeologi, det vill säga en som studerar förflutna samhällen genom deras materiella rester. (Historia är studiet av människans förflutna genom texter och bilder.) Yrket består ofta i att utföra och dokumentera utgrävningar för att sedan analysera fynden.