:

Vad är kommunens respektive landstingets uppgifter?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är kommunens respektive landstingets uppgifter?
 2. Hur finansieras SKR?
 3. Vad gör SKR?
 4. Varför blev landsting regioner?
 5. Vilka huvudsakliga ansvarsområden har landstingen i Sverige?
 6. Vad är en landsting?
 7. Vem betalar för verksamheten i landstingen regionerna?
 8. Hur finansieras kommunen och regionernas verksamhet?

Vad är kommunens respektive landstingets uppgifter?

Landstingens ansvarsområden Landstingen ansvarar för uppgifter som är gemensamma för större geografiska områden och därmed kräver stora ekonomiska resurser. Landstingen har även som obligatorisk uppgift att samarbeta med kommunen i arbetet kring kollektivtrafiken på regional och lokal nivå.

Hur finansieras SKR?

Finansieringen kommer framför allt från tre källor

 • Europeiska Unionen (EU)
 • Staten. Kompensatoriska. Konkurrensutsatt finansiering.
 • Regionerna själva (dvs egna skatteintäkter). Dessa kan sedan delas upp i fyra olika finansieringskategorier. Kompensatoriska, konkurrensutsatta, egna medel och EU-medel.

Vad gör SKR?

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. ... SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning.

Varför blev landsting regioner?

Med början 1999 fick landstingen, ett efter ett, ett utökat ansvar för fysisk planering och regional utveckling av infrastruktur. I samband med det började de kalla sig för regioner. Den 1 januari 1999 utökades ansvarsområdet för landstingen i Skåne och Västra Götaland, och de benämndes därefter regioner.

Vilka huvudsakliga ansvarsområden har landstingen i Sverige?

Regionernas främsta ansvar är att sköta hälso- och sjukvården som ska förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. En annan obligatorisk uppgift är tandvård för personer upp till 20 år. Regionerna styrs av politiker som valts in i regionfullmäktige av oss som medborgare.

Vad är en landsting?

Sveriges landsting[redigera | redigera wikitext] ... Landstingen var folkvalda församlingar som ansvarar för vissa bestämda samhällsuppgifter inom ett område, vanligtvis ett län, i första hand hälso- och sjukvård, lokaltrafik och regional utveckling.

Vem betalar för verksamheten i landstingen regionerna?

Skatten finansierar ungefär 70 procent av regionernas verksamhet. Staten bestämmer vad regionen får ta ut skatt på. Varje region bestämmer själv hur stor skatten i länet ska vara och hur pengarna ska fördelas. Regionerna tar också betalt för en del tjänster, till exempel för sjukhusbesök.

Hur finansieras kommunen och regionernas verksamhet?

Precis som är fallet med kommunerna finansieras regionernas verksamhet i huvudsak av intäkter från kommunalskatten samt intäkter från det kommunala utjämningssystemet.