:

Finns det präster inom hinduismen?

Innehållsförteckning:

 1. Finns det präster inom hinduismen?
 2. Hur har hinduismen vuxit fram?
 3. Vad är Brahman i tidig hinduism?
 4. Vad är kast vilka fyra kaster beskrivs i manus lag?
 5. Hur påverkas Indien av hinduismen?
 6. Vad menas med att hinduismen inte är en missionerande religion?
 7. Hur påverkar hinduismen individen?
 8. I vilket land bor de flesta hinduer?
 9. Varför visar sig Brahman i olika Gudsgestalter?
 10. Vad är en världssjäl?
 11. Vad kommer hinduism från?
 12. Vad är hinduismens utformning?
 13. Vad är hinduismens system?
 14. Vad är hinduismens kastsystem?

Finns det präster inom hinduismen?

Brahminer eller brahmaner (sanskrit: Brāhmaṇa; "Den som har tillgång till Brahma") är den högsta av de fyra sociala klasserna eller kasterna (varnas) inom hinduismen. ... – kunde även brahminska kvinnor bli både präster och lärare, men därefter var det förbehållet männen.

Hur har hinduismen vuxit fram?

Det finns ingen person - ingen Jesus, Muhammed eller Buddha - som har grundat hinduismen, istället uppstod den i mötet mellan två kulturer. På 2500-talet före vår tideräkning utvecklades den ena av kulturerna, Induskulturen, i området runt Indusfloden. ... Så småningom smälter Induskulturen och den ariska kulturen ihop.

Vad är Brahman i tidig hinduism?

För den brasilianska ölsorten, se Brahma (öl). Brahman är ett centralt begrepp inom hinduismen och indisk filosofi. Brahman är "världssjälen" – det stora världsalltet, den gudomliga verkligheten – i vilken den egna själen, atman, försöker uppgå.

Vad är kast vilka fyra kaster beskrivs i manus lag?

Det klassiska begreppet för kast är varna. Ordet varna betyder färg. De fyra ursprungliga kasternas färger är: vitt för prästerna, rött för krigarna, gult för köpmännen och svart för arbetarna...

Hur påverkas Indien av hinduismen?

Alla religioner påverkar samhället på olika sätt och hinduismen har påverkat det indiska samhället. Där är nämligen människor indelade i olika grupper, så kallade kaster. Kasterna har olika uppgifter, olika rang och olika grad av renhet. ... De som står lågt behöver inte alls tänka lika mycket på sin religiösa renhet.

Vad menas med att hinduismen inte är en missionerande religion?

Hinduism[redigera | redigera wikitext] ... Därav kan hinduismen ses som en monoteistisk religion. Hinduismen är till skillnad från kristendom och islam inte en missionerande religion som eftersträvar att sprida sin tro och sanning och att omvända icke-troende eller anhängare av andra läror.

Hur påverkar hinduismen individen?

Alla religioner påverkar samhället på olika sätt och hinduismen har påverkat det indiska samhället. Där är nämligen människor indelade i olika grupper, så kallade kaster. ... Man föds in i en kast och kan inte byta. Barnen ärver föräldrarnas kasttillhörighet och gifter sig med någon inom samma kast.

I vilket land bor de flesta hinduer?

Det är inte Indien utan Nepal som är världens "mest hinduiska" land med 81 procent av befolkningen.

Varför visar sig Brahman i olika Gudsgestalter?

Eftersom det är svårt för oss människor att tillbe en abstrakt världssjäl så visar sig Brahman också i många olika gudagestalter, var och en med sina egna förmågor och funktioner. Detta förklarar varför hinduismen har så många gudar.

Vad är en världssjäl?

Världssjäl är inom filosofin den själ som av flera filosofer tillägges världsalltet och antas vara verksam i alla enskilda ting. Platon antar en världssjäl som är skapad av demiurgen och har världen till kropp. Även stoikerna och Plotinos antar världssjälen såsom alltets andliga princip.

Vad kommer hinduism från?

 • Begreppet hinduism kommer, via persiskans Hindū, från sanskrit-ordet Sindhu, ett gammalt namn på floden Indus. Med Hindū menades folket som bor bortom floden Indus. På arabiska blev ordet al-Hind och därifrån överfördes det till europeiska språk.

Vad är hinduismens utformning?

 • Hinduismen är en mångskiftande polyteistisk religion med en mångfald gudar och varierande sedvänjor. Läran saknar trosbekännelse, dogmer och kyrklig struktur. Det råder därför stor olikhet mellan religionen i städerna och på landsbygden. Dessutom förekommer stora regionala skillnader i fråga om hinduismens utformning.

Vad är hinduismens system?

 • Inom hinduismen finns ett system där alla människor delas in i olika samhällsgrupper, kast. Det finns tusentals olika kast, som alla tillhör en av fyra stora huvudkast. Dessa huvudkast är organiserade som en pyramid där de mest betydelsefulla människorna och arbetena är högst upp och de minst betydelsefulla längst ner.

Vad är hinduismens kastsystem?

 • Kastsystemet. Hinduismen brukar associeras med ett kastsystem, som egentligen är två olika system som sammanfaller delvis men inte helt och hållet. Inom religionen finns de definierade huvudgrupperna ( varnas) är präster ( Brāhmaṇa ), krigare ( Kṣhatriya ), bönder och köpmän ( Vaishya) och kroppsarbetare ( Shūdra ).