:

Hur mycket av betalningen har en kund rätt att hålla inne om tjänsten är felaktig?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket av betalningen har en kund rätt att hålla inne om tjänsten är felaktig?
 2. När är det enligt konsumenttjänstlagen fel på en tjänst?
 3. Vad får konsumenten göra om tjänsten är utförd på ett felaktigt sätt?
 4. När anses en tjänst felaktig enligt KtjL?
 5. Vilka rättigheter har köparen när en tjänst är felaktig enligt KTJL?
 6. Vad gäller vid konsumentköplagen?
 7. Vad gäller konsumenttjänstlagen på?
 8. Vad kan en konsument göra om en tjänst inte är fackmässigt utförd?
 9. Vad händer med en tjänst som utförs i strid mot produktsäkerhetslagen?
 10. Hur länge har du rätt att reklamera ett företag?
 11. Hur länge kan konsumenten reklamera fel på produkten?
 12. Har konsumenten rätt att hålla inne betalningen under Reklamationen?
 13. Har konsumenten rätt till tre års reklamationsrätt?

Hur mycket av betalningen har en kund rätt att hålla inne om tjänsten är felaktig?

Du kan hålla inne så stor del av betalningen som krävs för att det ska fungera som säkerhet för ditt krav. I vissa fall kan du häva avtalet, det vill säga avbryta det. Det är möjligt om syftet med tjänsten gått förlorat, det vill säga om resultatet i princip är värdelöst för dig.

När är det enligt konsumenttjänstlagen fel på en tjänst?

I 9 § konsumenttjänstlagen (KtjL) anges vad som är fel i samband med tjänst. Tjänsten anses vara felaktig om resultatet avviker från vad konsumenten enligt 4 § samma lag har rätt att kräva. ... Underrättelse inom 2 månader från det att konsumenten märkt eller borde ha märkt felet ska alltid anses ha skett i rätt tid.

Vad får konsumenten göra om tjänsten är utförd på ett felaktigt sätt?

Är tjänsten felaktig har konsumenten rätt att: hålla inne betalning som säkerhet för sitt krav. kräva att felet rättas till utan kostnad, om det inte medför orimlig kostnad eller besvär för dig. göra avdrag på priset. Prisavdragets storlek ska motsvara vad det kostar för konsumenten att felet tillrättat.

När anses en tjänst felaktig enligt KtjL?

14 § Har näringsidkaren genom en garanti eller liknande utfästelse åtagit sig att under en viss tid efter den tidpunkt som anges i 12 § svara för resultatet av tjänsten och försämras det utfästa resultatet under den angivna tiden, skall tjänsten anses felaktig.

Vilka rättigheter har köparen när en tjänst är felaktig enligt KTJL?

Konsumentens rättigheter vid felaktig tjänst Är tjänsten felaktig har konsumenten rätt att hålla inne del av betalningen, kräva att felet rättas till, få avdrag på priset eller häva avtalet. Om felet har orsakat skada har konsumenten rätt till ersättning.

Vad gäller vid konsumentköplagen?

Konsumentköplagen gäller när företag säljer varor till konsumenter. Konsumentköplagen är tvingande till konsumentens förmån. Det innebär att du inte får ge konsumenten sämre villkor än de som står i lagen.

Vad gäller konsumenttjänstlagen på?

Konsumenttjänstlagen gäller när företag utför tjänster åt en konsument. Lagen är till stor del tvingande till konsumentens förmån. Det innebär att du inte får ge konsumenten sämre villkor än de som finns i lagen.

Vad kan en konsument göra om en tjänst inte är fackmässigt utförd?

Om ni och säljaren inte kommer överens kan ni göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). De prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare kostnadsfritt. Deras beslut är däremot inte bindande för företaget, men många företag följer dock ARN:s uttalanden.

Vad händer med en tjänst som utförs i strid mot produktsäkerhetslagen?

Konsumentens rättigheter vid felaktig tjänst Om tjänsten anses felaktig kan konsumenten reklamera den. ... Är tjänsten felaktig har konsumenten rätt att hålla inne del av betalningen, kräva att felet rättas till, få avdrag på priset eller häva avtalet. Om felet har orsakat skada har konsumenten rätt till ersättning.

Hur länge har du rätt att reklamera ett företag?

 • Du som företagare har rätt att reklamera produkter som du har köpt av ett annat företag. Reklamationsfristen är upp till två år. Denna rättighet står i köplagen. Konsumentverket har inte sakkunskap om köplagen och reglerna som gäller när det är två företag som handlar av varandra.

Hur länge kan konsumenten reklamera fel på produkten?

 • Konsumenten kan reklamera fel på produkten i upp till tre år från inköpstillfället. Reklamationsrätten påverkas inte av eventuell garanti. En produkt kan ha en garanti på ett år, men konsumenten har fortfarande rätt att reklamera produkten i tre år. Konsumenten ska reklamera inom skälig tid från att felet upptäcktes.

Har konsumenten rätt att hålla inne betalningen under Reklamationen?

 • Under reklamationen har konsumenten rätt att hålla inne så mycket av betalningen som motsvarar konsumentens krav. ... Denna rättighet står i köplagen. Konsumentverket har inte sakkunskap om köplagen och reglerna som gäller när det är två företag som handlar av varandra.

Har konsumenten rätt till tre års reklamationsrätt?

 • Om det är flera olika fel på varan kan du ha rätt att utföra fler än två reparationer. Reparationer och byten ska alltid ske utan kostnad för konsumenten. Om du ger konsumenten en ny vara och fel uppstår även på den varan, oavsett om det är samma fel eller ett nytt, har konsumenten rätt till tre års reklamationsrätt.