:

Hur länge får man vänta på dom?

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge får man vänta på dom?
  2. När meddelar tingsrätten dom?
  3. Vad kommer efter rättegång?
  4. Hur lång tid innan hovrättens dom?
  5. Hur meddelar tingsrätten en dom?
  6. Vilken tid meddelas dom?

Hur länge får man vänta på dom?

Enligt Europakonventionens praxis är tumregeln att ett ärende aldrig ska ligga mer än ett år i en instans. Endast i undantagsfall ska hela prövningen – från stämningsansökan till dom – ta mer än två år.

När meddelar tingsrätten dom?

Man bör meddela sitt missnöje med tingsrättens dom inom sju dagar efter domen och det egentliga skriftliga överklagandet ska inlämnas till tingsrätten inom trettio dagar efter domen. Vad gäller hovrättens beslut kan man ansöka om besvärsrätt av högsta domstolen.

Vad kommer efter rättegång?

När rättegången är avslutad ska domstolen meddela dom. Kommer domstolen fram till att den åtalade ska dömas för ett eller flera brott ska normalt även ett straff bestämmas. Domen kan överklagas om den åtalade är missnöjd.

Hur lång tid innan hovrättens dom?

När blir det förhandling i hovrätten? Om du är häktad när du överklagar måste hovrätten påbörja förhandlingen inom åtta veckor från tingsrättens dom. I annat fall får du räkna med att det tar tre - tolv månader innan det blir förhandling i hovrätten.

Hur meddelar tingsrätten en dom?

Rätten överlägger och meddelar dom När alla parter fått slutföra sin talan avslutas huvudförhandlingen och alla utom rättens ordförande, de tre nämndemännen och protokollföraren måste lämna salen. Om domen kan avkunnas, alltså meddelas i salen, överlägger rätten direkt.

Vilken tid meddelas dom?

Svar: Hur lång tid det tar innan domen meddelas efter en rättegång är olika. Vid vissa förhandlingar lämnas dom redan i slutet av rättegången, samma dag. I de flesta fall brukar dom meddelas efter ca två veckor. Om du är tilltalad eller målsägare med ett skadeståndsanspråk får du domen hemskickad.