:

Hur lång tid tar det att bygga en pool?

Innehållsförteckning:

  1. Hur lång tid tar det att bygga en pool?
  2. Hur lång tid tar det att bygga en Tjällden pool?
  3. När bygga pool?
  4. Är det svårt att bygga pool själv?
  5. Hur mycket kostar det att anlägga en pool?
  6. Hur bygga billig pool?
  7. Måste man återfylla Thermopool?
  8. Vad kostar det att bygga en liten pool?

Hur lång tid tar det att bygga en pool?

Svaret på den frågan är förstås individuellt och påverkas av hur mycket man väljer att göra på egen hand, vilken typ av pool det är och hur markförhållandena ser ut. Precis som tiden påverkar detta förstås även priset. Snittiden för att bygga en pool är 2-4 månader.

Hur lång tid tar det att bygga en Tjällden pool?

Tabell med grov uppskattning på tid för montering av olika poolstommar.

PoolstommeTid montering
Tryckimpregnerat träsnabb
Thermopoollång tid
Tjällden poolmedel
Lecablocklång tid

När bygga pool?

Normalt sett kräver inte pooler bygglov, men du bör ändå kolla upp med byggnadsnämnden i din kommun vad som gäller. Allt beror på vilken sorts pool du vill ha på tomten. Vill du bygga pool ovan mark behövs inte schaktning eller markberedning, men för en nedgrävd pool är detta ett måste och ett bygglov kan då krävas.

Är det svårt att bygga pool själv?

Många tror att det är svårt att bygga pool på egen hand. Men det är betydligt lättare än du tror, du minskar dessutom den totala kostnaden med mellan 35 - 50%. Är du någorlunda händig så kommer du att lösa det utan problem, faktum är att över hälften av våra kunder väljer att bygga poolen själva.

Hur mycket kostar det att anlägga en pool?

Kostnaden för poolen (inklusive pooltak och värmepump) är cirka 300 000 kr. Kostnaden för installation av poolen är cirka 154 000 kr samt en transportkostnad av poolen på cirka 20 000 kr. Totalkostnaden för att bygga och installera en PP pool som är 4 x 8 meter blir då cirka 480 000 kr.

Hur bygga billig pool?

En upphöjd pool är oftast det enklaste och billigaste alternativet. Denna pooltyp passar extra bra på en suterrängtomt, då man kan placera poolen i en sluttning och bygga in den i en uteplats. Har du en helt jämn tomt utan nivåskillnader är det dock snyggast att bygga en markpool som smälter in i trädgården.

Måste man återfylla Thermopool?

Thermoblocket har en slät insida och en spårad utsida. Den spårade sidan fungerar som en dräneringsskiva. På poolväggens utsida lägger du en fiberduk för att poolen ska kunna återfyllas, vi rekommenderar att du återfyller med dränerande material för bästa resultat.

Vad kostar det att bygga en liten pool?

En grov uppskattning är att arbetskostnaden för att bygga poolen ligger på ungefär lika mycket som poolen i sig. Slutpriset för ett poolbygge kan därför uppskattas till mellan 2 000 kronor. Allt beroende på dina val och förutsättningar.