:

Hur länge gäller bygglov Huddinge?

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge gäller bygglov Huddinge?
  2. Vad kostar bygglov Huddinge?
  3. Kan man se Bygglovshandlingar?
  4. Hur stor får en Bygglovsbefriad altan vara?
  5. Hur stort får man bygga i Huddinge?

Hur länge gäller bygglov Huddinge?

Förtydliga och förklara vad som gäller Här finns också en möjlighet för oss att kunna förklara och förtydliga vad och hur prövningen går till berättar Morgan Randall Svahn, avdelningschef för bygglov, Huddinge kommun. Försöket med den ambulerande bygglovsbilen pågår under hösten 2021.

Vad kostar bygglov Huddinge?

Avgifter för bygglovsärenden

ÅtgärdCirkapriser
Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd12 000 kronor
Tillbyggnad, med tekniskt samråd20 000 kronor
Tillbyggnad, utan tekniskt samråd12 000 kronor
Fasadändring för en och tvåbostadshus7 000 kronor

Kan man se Bygglovshandlingar?

Svar. Man kan kontakta kommunens stadsbyggnadskontor. De har uppgifter om alla pågående och avslutade bygglovsärenden. Du behöver dock ta reda på fastighetsbeteckningen på den tomt du vill fråga om.

Hur stor får en Bygglovsbefriad altan vara?

altanen ska vara en uteplats på marken. altanen får inte vara högre än 1,8 meter. altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset. altanen ska placeras minst 4,5 meter från gräns om grannar inte medger närmare placering.

Hur stort får man bygga i Huddinge?

Utöver den byggrätt som anges i detaljplanen är det ofta möjligt att bygga så kallade "Attefallshus" och om ni vill kan detta användas till att inrymma garage. Den totala byggnadsarean för "Attefallshus" får dock inte överstiga 30 m². Läs gärna mer om reglerna på Boverkets hemsida.