:

Hur lång handläggningstid Alfakassan?

Innehållsförteckning:

  1. Hur lång handläggningstid Alfakassan?
  2. Hur blir jag medlem i Alfakassan?
  3. När får man utbetalning från Alfakassan?
  4. Vem kan gå med i Alfa kassan?
  5. Vad krävs för att gå med i akassan?

Hur lång handläggningstid Alfakassan?

Väntetid är tiden från att vi har tagit emot din första tidrapport till att du får utbetald ersättning från oss. Väntetiden presenteras som ett medianvärde per månad. I oktober var väntetiden hos Alfa-kassan 3 veckor. Vänligen observera att väntetiden för EU- och omprövningsärenden kan vara längre.

Hur blir jag medlem i Alfakassan?

Alfa-kassan är den enda a-kassan som är fristående från fackförbund och intresseorganisationer. Vi välkomnar alla oavsett yrke eller bransch. Om du vill ansluta dig till oss räcker det att du någon gång har arbetat i Sverige. Med e-legitimation kan du snabbt och enkelt ansöka om att gå med hos oss.

När får man utbetalning från Alfakassan?

Utbetalningar sker vanligtvis varje torsdag. För att du ska kunna få utbetalning ska du skicka in din tidrapport till oss senast måndag samma vecka. Nedan hittar du våra kommande utbetalningsdatum år 2021.

Vem kan gå med i Alfa kassan?

3 Vem kan ansluta sig till Alfa-kassan? Vi välkomnar alla oavsett yrke eller bransch. För att kunna få anslutning måste du någon gång ha arbetat i Sverige. med hos oss redan idag!

Vad krävs för att gå med i akassan?

Du behöver uppfylla ett av följande villkor:

  • Du har jobbat i minst 6 månader med minst 60 timmar per kalendermånad under det senaste året.
  • Du har jobbat i minst 420 timmar under 6 sammanhängande månader, med minst 40 timmar i var och en av de 6 månaderna under det senaste året.