:

När blir man av med körkortet vid fortkörning?

Innehållsförteckning:

  1. När blir man av med körkortet vid fortkörning?
  2. Kan man bli av med körkort vid upprepade trafikbrott?
  3. Hur lång tid ska du bli utan körkort?
  4. Hur återkallas körkortet vid fortkörningsbrott?
  5. Kan du överklaga ditt körkort?

När blir man av med körkortet vid fortkörning?

Om du kör mer än 21 km/h för fort på en 30-väg riskerar du att indraget körkort i minst 2 månader som påföljd. Kör du mellan 10-20 km/h för fort får du normalt sätt bara en varning och möjligtvis mindre böter. På vägar med hastigheter över 40 km/h får du normalt sett varning vid hastigheter 20-30 km/h för fort.

Kan man bli av med körkort vid upprepade trafikbrott?

Om du har gjort dig skyldig till upprepade trafikbrott inom en tvåårsperiod, till exempel mindre allvarliga fortkörningar eller att du inte använt bilbälte ska körkortet återkallas.

Hur lång tid ska du bli utan körkort?

  • Spärrtiden är den tid som ditt körkort ska vara återkallat. Tiden börjar gälla från den dag polisen omhändertog ditt körkort. Tiden anges i månader från 1 till 36 månader. Hur lång tid du blir utan körkort beror på trafikbrottet, ditt behov av körkort och hur du tidigare har uppträtt i trafiken.

Hur återkallas körkortet vid fortkörningsbrott?

  • Vid enstaka fortkörningsbrott återkallas körkortet i regel om du har kört mer än 30 km/h över den tillåtna hastigheten. På vägar där 30 km/h gäller så återkallas körkortet i regel om du har kört mer än 20 km/h över den tillåtna hastigheten.

Kan du överklaga ditt körkort?

  • Polisens beslut kan inte överklagas, men vi ska utreda om ditt körkort ska återkallas eller lämnas tillbaka till dig. Vi kommer att kontakta dig så att du får möjlighet lämna dina synpunkter i ett yttrande innan vi tar ett beslut. Frågor om böter, erkännande eller förnekande av förseelsen, handläggs av polis och åklagare.