:

Vilka länder kom vikingarna ifrån?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka länder kom vikingarna ifrån?
 2. Hur lät vikingarna?
 3. Vilket språk talade man på vikingatiden?
 4. Vad hade vikingarna för språk?
 5. Vad är vikingatiden?
 6. När var vikingatiden i Skandinavien?
 7. Vilken period inom svensk historieskrivning brukar kallas för vikingatiden?
 8. När anföll danska vikingatiden?

Vilka länder kom vikingarna ifrån?

De människor som levde i Skandinavien (Sverige, Norge och Danmark) för ungefär 1000 år sedan kallas för vikingar. Tidsperioden kallas för vikingatiden. Ordet ”viking” tror man betyder ”från viken”. Alltså någon som bodde nära en vik eller vatten.

Hur lät vikingarna?

Orden och, i, att, en, som, det är, av, den, på, för, med, de, till, har, inte, ett och om, lät ungefär likadana på vikingarnas tid. Fornnordiskan, eller ”dansk tunga” som den ibland kallas av språkvetarna, var ett gemensamt språk för stora delar av Norden. ... Under medeltiden hände dock något med det gemensamma språket.

Vilket språk talade man på vikingatiden?

Fornnordiska är en äldre term för det eller de germanska språk som talades i Norden runt vikingatiden (år -talet). Av de vikingatida nordborna själva användes uttrycket dansk tunga, "danskt mål" eller bara danska för att beteckna det inhemska språket.

Vad hade vikingarna för språk?

Fornnordiska är en äldre term för det eller de germanska språk som talades i Norden runt vikingatiden (år -talet). Av de vikingatida nordborna själva användes uttrycket dansk tunga, "danskt mål" eller bara danska för att beteckna det inhemska språket.

Vad är vikingatiden?

 • Vikingatiden är namnet på en historisk tidsperiod i Skandinavien och oftast avses tiden cirka . Ordet viking finns på några få runstenar från perioden och verkar oftast betyda ungefär ”sjörövare”. Det var alltså inte namnet på ett folk eller en grupp.

När var vikingatiden i Skandinavien?

 • För de flesta var livet och identiteten knutna till den jordbruksbygd de bodde i. Vikingatiden är namnet på en historisk tidsperiod i Skandinavien och oftast avses tiden cirka . Ordet viking finns på några få runstenar från perioden och verkar oftast betyda ungefär ”sjörövare”. Det var alltså inte namnet på ett folk eller en grupp.

Vilken period inom svensk historieskrivning brukar kallas för vikingatiden?

 • Därmed inleddes en period som inom svensk historieskrivning brukar kallas för vikingatiden, ca e.Kr.

När anföll danska vikingatiden?

 • År 793 anföll danska vikingar ett kloster i Lindisfarne i nordöstra England. Därmed inleddes en period som inom svensk historieskrivning brukar kallas för vikingatiden, ca e.Kr.