:

Hur lång last får man ha på en personbil?

Innehållsförteckning:

 1. Hur lång last får man ha på en personbil?
 2. Hur långt släp?
 3. Hur mycket får det sticka ut bakom en släpkärra?
 4. Hur långt får lasten sticka ut i sidled?
 5. Vad är sant om utskjutande last framtill?
 6. Hur långt får du köra med släpvagn?
 7. Hur lasta din släpvagn rätt?
 8. När Kan du köra vinterdäck på släpvagn?
 9. Vad är ett lätt släp?

Hur lång last får man ha på en personbil?

Fordonets totala bredd får inte överskrida 260 cm och lasten får skjuta ut högst 20 cm från fordonet på vardera sidan. Med lasten inräknad får fordonets totala längd inte överskrida 24 meter.

Hur långt släp?

Vad är maximal tillåten längd bil och släpvagn? Den totala längden (bil + släp) får maximalt vara 24 meter. Det finns dock ett undantag - om både bilen och släpvagnen har ABS-bromsar så får längden vara maximalt 25,25 meter.

Hur mycket får det sticka ut bakom en släpkärra?

Man får lasta upp till 24m långt gods även på en personbil med släpkärra. Allt som sticker ut mer än 1 meter skall märkas med flagga. Under 1 meter utstickande behöver inte märkas alls, även om det kan vara lämpligt.

Hur långt får lasten sticka ut i sidled?

Regler för lastens/fordonets bredd Med lasten inräknad får fordonets totala bredd inte överskrida 260 cm. Lasten får skjuta ut högst 20 cm från fordonet på vardera sidan.

Vad är sant om utskjutande last framtill?

Last som skjuter ut framför fordonet eller mer än en meter bakom fordonet markeras i dagsljus med rödgula flaggor. I mörker ska lasten märkas med rött ljus och röda reflexer bakåt och vitt ljus och vita reflexer framåt.

Hur långt får du köra med släpvagn?

 • Du får köra högst 40 km/tim med obromsad släp- eller husvagn, eller högst 80 km/tim med bromsad släp- eller husvagn eller obromsad släp- eller husvagn under vissa omständigheter. Läs mer på sidan om hastighet för släp.

Hur lasta din släpvagn rätt?

 • Lasta din släpvagn rätt. Här är några konkreta tips på hur du bäst placerar och säkrar lasten. Dels för att inget ska förskjutas eller falla av, dels för att bevara bilens köregenskaper. FÖRDELA LASTEN SÅ JÄMNT SOM MÖJLIGT. Placera tungt styckegods mitt över eller strax framför axeln (hjulparet) på släpvagnen.

När Kan du köra vinterdäck på släpvagn?

 • En släpvagn kan behöva vinterdäck under perioden 1 december–31 mars om det råder vinterväglag. Läs mer på sidan Vinterdäck på släpvagn. Du får köra högst 40 km/tim med obromsad släp- eller husvagn, eller högst 80 km/tim med bromsad släp- eller husvagn eller obromsad släp- eller husvagn under vissa omständigheter.

Vad är ett lätt släp?

 • Vad är ett lätt släp? Generellt kan man säga att ett lätt släp har en totalvikt på högst 750 kg. Även ett släp med högre totalvikt än 750 kg kan vara lätt, så länge den sammanlagda totalvikten på släp och bil är högst 3 500 kg.