:

Vad är den maximala längden på datakabel och varför?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är den maximala längden på datakabel och varför?
  2. Hur lång kan en standard Ethernet kabel vara utan att riskera att man tappar signal?
  3. Vad är Böjradie på kabel?
  4. Hur testar man en nätverkskabel?
  5. Är det skillnad på Ethernet kablar?

Vad är den maximala längden på datakabel och varför?

Cat 6 – Används för nätverk med hastighet upp till 10 Gbit/s. (10GBase-T) Maximal kabellängd för 10Gbit/s är 55 meter. ... Laboratorieförsök har visat att det är möjligt att sända datatrafik om 100 Gbps över kategori 7-kabel, med en maxlängd om 70 meter. Försök görs att öka denna längd till 100 meter.

Hur lång kan en standard Ethernet kabel vara utan att riskera att man tappar signal?

Max 100m låter ju som en exakt bortre gräns för kopparkabel och Ethernet, men i verkligheten är den lite mer förhandlingsbar. Med maximal kvalité i både material och arbete samt lägre datahastigheter än vad materialet är specificerat för, kan man nå både 1 meter.

Vad är Böjradie på kabel?

Uppe till höger finns en bild som visar hur man mäter böjradien. En tänkt cirkel innanför böjen skall ha en radie som motsvarar dessa värden. Detta gäller enkel böjning, skall man vända 180º så skall man ha en större öppning än så, men det anges sällan.

Hur testar man en nätverkskabel?

Sätt på nätverkskabel testaren och anslut den ena änden av kabeln till "IN" Ethernet-ingången på nätverkskabel testaren och den andra änden i "OUT" ingången på nätverk kabel testaren. 4. Tryck på "Test" -knappen på nätverkskabelns testare. Testaren skickar en signal över Ethernet-kabeln.

Är det skillnad på Ethernet kablar?

Eftersom kablarna är snarlika till utseendet kan de vara svårt att se skillnad på en Cat5 och en Cat6-kabel. Däremot skiljer de sig på insidan, vilket är det som påverkar hastighet och bandbredd. Man brukar främst prata om två olika typer av kablar: UTP (oskärmat tvinnat par)