:

Hur lång garanti har man på bilreparationer?

Innehållsförteckning:

  1. Hur lång garanti har man på bilreparationer?
  2. Är det lag på garanti?
  3. Hur lång tid tar en felsökning?
  4. Vad kostar det att göra en felsökning?
  5. Vilken lag lagar ska tillämpas när en verkstad ska serva en privatpersons bil?

Hur lång garanti har man på bilreparationer?

Konsumenttjänstlagen ger dig rätt att reklamera i upp till tre år från att arbetet utfördes. Garantin kan ge ett utökat skydd, men eftersom det är frivilligt att ge en garanti så bestämmer verkstaden hur länge den gäller.

Är det lag på garanti?

En konsument har alltid tre år på sig att reklamera ett ursprungligt fel på en vara. Ett ursprungligt fel kan vara ett fabrikationsfel eller något annat fel som varan hade innan konsumenten fick den. Garanti är frivillig och kan ses mer som en bonus. ... En konsument kan alltså ha både reklamationsrätt och garanti.

Hur lång tid tar en felsökning?

Det är omöjligt att säga hur lång tid en sådan tar, det beror helt på hur svårt det är att identifiera felet men så fort vi hittat vad vi misstänker är fel ringer vi kunden för att avgöra hur vi ska gå vidare med reparationer.

Vad kostar det att göra en felsökning?

Vad kostar en felsökning av bilen? Det är svårt att estimera kostnaden eftersom den kan vara mer eller mindre komplex att utföra. Ibland kan det vara så att avläsning av felkoderna har ett fast pris hos en viss verkstad. Men ett par hundralappar får man i alla fall räkna med.

Vilken lag lagar ska tillämpas när en verkstad ska serva en privatpersons bil?

I konsumenttjänstlagen regleras vilka rättigheter och skyldigheter du har som konsument när du till exempel lämnar in din bil på service eller för reparation hos en bilverkstad.