:

Hur lång ska en underrubrik vara?

Innehållsförteckning:

 1. Hur lång ska en underrubrik vara?
 2. Hur rubriken kan formuleras?
 3. Hur lång ska en H1 vara?
 4. Vad är en under rubrik?
 5. Vad menas med H1 2021?

Hur lång ska en underrubrik vara?

Rubrikerna är numrerade utan punkt efter siffran, med 14 punkters storlek i fetstil. Underrubriker är i 10 punkter och kursiva. Mellanrummet över en rubrik är 12 punkter och 6 punkter under. Detta mellanrum kan justeras för att få jäm- nare kolumner med samma längd.

Hur rubriken kan formuleras?

Att skriva bra rubriker – 7 enkla tips!

 1. Överarbeta inte – använd ett enkelt språk.
 2. Väck nyfikenhet och locka till läsning.
 3. Testa dina rubriker och var inte rädd för feedback.
 4. Använd siffror.
 5. Adjektiv och verb är dina bästa vänner.
 6. Ställ en fråga?
 7. Tänk på nyckelorden.
BE

Hur lång ska en H1 vara?

Maxlängd på sidans rubrik (H1) bör vara cirka 50-60 tecken om du vill vara säker på att hela rubriken ska synas på Google. Framför allt gäller detta om ni använder sidans rubrik som title, se ovan. Om rubriken är längre än 60 tecken finns risk att rubriken trunkeras i Google, och det är ju inte snyggt.

Vad är en under rubrik?

Ibland brukas även underrubriker. Dessa urskiljer och delar in en särskild del av texten med liknande innehåll ytterligare. Underrubriker skrivs i regel i mindre stil än huvudrubriken, för att tydligare kunna underordnas denna.

Vad menas med H1 2021?

H1 betyder Huvudrubrik 1 och den ska visa vad som är absolut viktigast på sidan och vad sidan handlar om. Det ska bara finnas 1st H1 på varje sida och har man andra viktiga rubriker kan de då benämnas vid H2.