:

Vilka omfattas av lagen om arbetstid vid visst Vägtransportarbete?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka omfattas av lagen om arbetstid vid visst Vägtransportarbete?
  2. Får man ha flera arbetsgivare?
  3. Vad gäller vägarbetstidslagen?
  4. Vad är Arbetstidslagen?
  5. Vad gäller arbetstidslagen i Sverige?
  6. Hur kan arbetstidslagen avtalas bort?

Vilka omfattas av lagen om arbetstid vid visst Vägtransportarbete?

Rasten ska uppgå till minst 30 minuter, om arbetstiden omfattar mellan sex och nio timmar. ... Rast som tas under perioder av väntan, när arbetstagaren eller egenföretagaren inte fritt kan disponera över sin tid utan måste befinna sig på sitt arbetsställe beredd att utföra arbete, räknas även som arbetstid. Lag (2012:229).

Får man ha flera arbetsgivare?

Det är helt okej att vara anställd hos fler arbetsgivare samtidigt, det finns inget i lagen som säger att du inte får ha fler anställningar samtidigt. Du bör däremot kolla igenom ditt anställningsavtal och eventuellt kollektivavtal från din framtida arbetsgivare.

Vad gäller vägarbetstidslagen?

  • Vägarbetstidslagen gäller för mobila arbetstagare och förare som är egenföretagare och som utför vägtransporter som omfattas av kör- och vilotidsreglerna. I vägarbetstidslagen regleras bland annat arbetstid och raster. Genom kollektivavtal kan undantag göras från delar av lagen. För tillsynen svarar Transportstyrelsen.

Vad är Arbetstidslagen?

  • Arbetstidslagen bygger delvis på obligatoriska EU-regler i direktivet 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden. Direktivet tillåter att parterna sluter kollektivavtal om arbetstiden, men det innehåller vissa minimiregler om veckovila, dygnsvila och sammanlagd veckoarbetstid.

Vad gäller arbetstidslagen i Sverige?

  • Arbetstidslagen gäller, med vissa undantag, allt arbete som utförs i Sverige. Lagen gäller oavsett om det är fråga om ett svenskt eller ett utländskt företag, så länge verksamheten bedrivs här. Under frågor och svar kan du läsa om t.ex. dygnsvila, arbetstid och hur viktigt kollektivavtalet är i sammanhanget.

Hur kan arbetstidslagen avtalas bort?

  • Arbetstidslagen kan avtalas bort genom kollektiv­avtal. Kollektiv­avtalet kan då antingen ersätta hela lagen eller vissa delar av den. Vilka regler som kan avtalas bort anges i lagens tredje paragraf.