:

Hur lång är bromssträckan i 30km h?

Innehållsförteckning:

 1. Hur lång är bromssträckan i 30km h?
 2. Hur lång är Reaktionssträckan om du kör i 100 km?
 3. Hur lång blir stoppsträckan från 90 km h om din reaktionstid är en sekund?
 4. Hur lång blir bromssträckan om man kör 120 km h?
 5. Hur ska man räkna ut bromssträckan?
 6. Vad påverkar bromssträckan i ett fordon?
 7. Hur lång är bromssträckan på fordonet?
 8. Vad är reaktionsträckan och bromssträckan?

Hur lång är bromssträckan i 30km h?

Du kör i 30 km/h, bromssträckan är då ca 6 meter.

Hur lång är Reaktionssträckan om du kör i 100 km?

Räkna ut reaktionssträcka Kör du istället i 100 km/h blir reaktionssträckan 10*1*3 = 30 meter. Som vi ser i exemplet så dubbleras reaktionssträckan när hastigheten dubbleras. Som tidigare nämnt, den ökar proportionellt med bilens hastighet!

Hur lång blir stoppsträckan från 90 km h om din reaktionstid är en sekund?

90 km/h ⇒ 9. 9 * 1 * 3 = 27 meter reaktionssträcka.

Hur lång blir bromssträckan om man kör 120 km h?

Om du kör i 110 km/hblir bromssträckan 60,5 meter under perfekta förhållanden. Under dåliga förhållanden kan bromssträckan bli många gånger längre än under perfekta förhållanden.

Hur ska man räkna ut bromssträckan?

 • Räkna ut bromssträcka. Formel för att räkna ut bromssträckan: Ta bort sista siffran i hastigheten, multiplicera siffran med sig själv och multiplicera sedan med 0,4. Exempel: Hastighet 100 km/tim, 10 (hastighet utan sista siffran) * 10 (multiplicera med sig själv) * 0.4 (multiplikationsvärde) = 40 meter. Tabell bromssträcka.

Vad påverkar bromssträckan i ett fordon?

 • Vägens lutning påverkar även bromssträckan på grund av tyngdkraften. Sträckan blir kortare i en uppförsbacke och längre i en nedförsbacke. Däckens skick har betydelse för vilket väggrepp ett fordon har. Slitna däck ger en längre bromssträcka då kontakten med vägen är sämre.

Hur lång är bromssträckan på fordonet?

 • Dubblar du hastigheten blir bromssträckan 4 gånger så lång det vill säga om du kör i 50 km/tim är bromssträckan c:a 10 meter och vid en hastighet av 100 km/tim är sträckan c:a 40 meter. Typ av väg och väglaget har naturligtvis även stor betydelse för hur snabbt man kan få stopp på fordonet.

Vad är reaktionsträckan och bromssträckan?

 • Stoppsträckan är reaktionssträckan + bromssträckan. Först räknas reaktionssträckan ut: 90 km/h ⇒ 9. 9 * 1 * 3 = 27 meter reaktionssträcka. Därefter räknas bromssträckan ut: 90 km/h ⇒ 9. 9 * 9 = 81. 81 * 0,4 = 32 meter bromssträcka. Nu läggs de båda sträckorna ihop: