:

Hur många gånger längre blir bromssträckan om du dubblar hastigheten?

Innehållsförteckning:

 1. Hur många gånger längre blir bromssträckan om du dubblar hastigheten?
 2. Hur mycket längre blir din Reaktionssträcka när du ökar hastigheten från 15 km h till 30 km?
 3. Hur mycket ökar Reaktionssträckan om du ökar hastigheten från 50 km h till 100 km h?
 4. Hur ska man räkna ut bromssträckan?
 5. Hur ska man minska bromssträckan på torrt väglag?
 6. Hur lång är bromssträckan på fordonet?
 7. Vad påverkar bromssträckan i ett fordon?

Hur många gånger längre blir bromssträckan om du dubblar hastigheten?

Bromssträckan ökar exponentiellt, vilket innebär att om du ökar din hastighet till det dubblablir bromssträckan fyra gånger så lång.

Hur mycket längre blir din Reaktionssträcka när du ökar hastigheten från 15 km h till 30 km?

Reaktionssträckans längd påverkas av Fordonets hastighet (proportionerlig ökning): 2 gånger högre fart = 2 gånger längre reaktionssträcka.

Hur mycket ökar Reaktionssträckan om du ökar hastigheten från 50 km h till 100 km h?

Reaktionssträckan ökar proportionellt med bilens hastighet vilket betyder att om du färdas i 100 km/h så är reaktionssträckan dubbelt så lång som när du färdas i 50 km/h. Reaktionstiden varierar något från person till person men är normalt på 0,5-2 sekunder.

Hur ska man räkna ut bromssträckan?

 • Räkna ut bromssträcka. Formel för att räkna ut bromssträckan: Ta bort sista siffran i hastigheten, multiplicera siffran med sig själv och multiplicera sedan med 0,4. Exempel: Hastighet 100 km/tim, 10 (hastighet utan sista siffran) * 10 (multiplicera med sig själv) * 0.4 (multiplikationsvärde) = 40 meter. Tabell bromssträcka.

Hur ska man minska bromssträckan på torrt väglag?

 • Lätt metod: Räkna ut bromssträckan Förutsättningar: Bra och torrt väglag, bra däck och bra bromsar. Formel: Stryk nollan i hastigheten, multiplicera siffran med sig själv och multiplicera sedan med 0,4. 0,4 kommer av att bromssträckan från 10 km/h på torrt väglag är cirka 0,4 meter.

Hur lång är bromssträckan på fordonet?

 • Dubblar du hastigheten blir bromssträckan 4 gånger så lång det vill säga om du kör i 50 km/tim är bromssträckan c:a 10 meter och vid en hastighet av 100 km/tim är sträckan c:a 40 meter. Typ av väg och väglaget har naturligtvis även stor betydelse för hur snabbt man kan få stopp på fordonet.

Vad påverkar bromssträckan i ett fordon?

 • Vägens lutning påverkar även bromssträckan på grund av tyngdkraften. Sträckan blir kortare i en uppförsbacke och längre i en nedförsbacke. Däckens skick har betydelse för vilket väggrepp ett fordon har. Slitna däck ger en längre bromssträcka då kontakten med vägen är sämre.