:

Hur påverkar kalium kroppen?

Innehållsförteckning:

 1. Hur påverkar kalium kroppen?
 2. Varför lågt kalium?
 3. Vad balanserar kalium i kroppen?
 4. Vad är vanliga symtom på kaliumbrist?
 5. Vad kan leda till låg kaliumhalt i blodet?
 6. Kan förhöjda kaliumvärden ses vid tillstånd där kaliumregleringen fungerar sämre?
 7. Vad är en långvarig brist på kalium?

Hur påverkar kalium kroppen?

Kalium är ett livsnödvändigt grundämne. Kalium behövs för kroppens nerv- och muskelfunktion samt för att reglera blodtrycket.

Varför lågt kalium?

Kaliumbrist beror vanligtvis på ökade kaliumförluster i njurarna vilket kan ses vid behandling med urindrivande läkemedel. Man kan också förlora mycket kalium genom diarré, kräkning eller överdriven svettning. Stort laktritsintag är också en vanlig orsak till lätt sänkt kaliumvärde.

Vad balanserar kalium i kroppen?

Magnesium hjälper till att hålla kvar kalium i cellen. Kalium och magnesium påverkar hur mycket kalcium som ska tas upp i vävnaden. Natrium, kalcium och magnesium och både främjar och motverkar varandras upptag. Vid högre intag av någon av dem kan det vara viktigt att också balansera dessa övriga mineraler.

Vad är vanliga symtom på kaliumbrist?

 • 10 vanliga symtom på kaliumbrist. Känner du igen dig i nedanstående symtom då kan du lida av kaliumbrist, Muskelsvaghet och kramper. Rytmstörningar i hjärtat. Trötthet. Törst. Täta urineringar. Ödem (svullna ben och fötter) Yrsel.

Vad kan leda till låg kaliumhalt i blodet?

 • Låg kaliumhalt i blodet kan orsakas av höga nivåer av aldosteron (hyperaldosteronism) från binjurarna. Andra omständigheter som kan leda till låga kaliumnivåer inkluderar svåra brännskador, cystisk fibros, alkoholism, Cushings syndrom, uttorkning, undernäring, kräkningar, diarré och vissa njursjukdomar, såsom Bartters syndrom.

Kan förhöjda kaliumvärden ses vid tillstånd där kaliumregleringen fungerar sämre?

 • Förhöjda kaliumvärden kan ses vid tillstånd där kaliumregleringen fungerar sämre till följd av nedsatt njurfunktion eller brist på hormonet aldosteron.

Vad är en långvarig brist på kalium?

 • Vid långvarig brist ökar risken för flera sjukdomstillstånd. högt blodtryck. hjärtsjukdomar. saltkänslighet. nedsatt funktion i sköldkörteln som kan skapa giftstruma. diabetes och insulinresistens. sämre benuppbyggnad då kalium hjälper kalcium att bygga upp skelettet. njursten. utmattning.