:

Vad är lägsta blodtrycket?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är lägsta blodtrycket?
  2. Vad är lågt blodtryck när man står upp?
  3. Hur mycket blodtryck har du som vuxen om du känner av symtom?
  4. Vad är lågt blodtryck efter måltid?
  5. Vad är lötsligt blodtrycksfall?

Vad är lägsta blodtrycket?

Det anges i övertryck (systole), när hjärta och kärl pumpar ut blod i blodomloppet. Undertryck (diastole) är trycket i blodomloppet mellan hjärtslagen. Ett normalt blodtryck ligger runt 120/80 men kan gå ner till 90/60 innan det bedöms som lågt. Lågt blodtryck kallas också för hypotoni.

Vad är lågt blodtryck när man står upp?

  • Lågt blodtryck när man står upp eller den medicinska termen ortostatisk hypotension är lågt blodtryck när man reser sig snabbt eller andra orsaker som uttorkning, brist på mat eller om du är för trött. Det kan också relateras till genetisk sammansättning, ålder, medicin, kost och psykologiska faktorer samt infektion och allergi, ...

Hur mycket blodtryck har du som vuxen om du känner av symtom?

  • Blodtrycket mäts i millimeter kvicksilver, mm Hg, och anges med två värden, till exempel 120/80. Först anges det övre trycket och efter snedstrecket det undre trycket. Lågt blodtryck har du som vuxen om blodtrycket är under 90/60 och du känner av symtom.

Vad är lågt blodtryck efter måltid?

  • Lågt blodtryck efter måltid är en vanlig orsak till yrsel och svimningskänsla. Det förekommer vanligtvis efter stora måltider med högt kolhydratinnehåll. Man tror att det inträffar när blodet flyter in i blodkärlen runt magen och tarmarna.

Vad är lötsligt blodtrycksfall?

  • Plötsligt blodtrycksfall förekommer oftast när man reser sig från sittande eller liggande läge. Det kallas ortostatisk hypotension. En annan typ av blodtrycksfall kan uppstå om du står upp under lång tid. Det kallas neuralt, medierad hypotoni. Läs om högt blodtryck här.