:

Hur mycket är lågt blodsocker?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket är lågt blodsocker?
 2. Är det farligt med för lågt blodsocker?
 3. Vad är ett normalt blodsocker för icke diabetiker?
 4. Vad är lämpligt att göra om en person med diabetes har lågt p glukos?
 5. Varför blir det för lågt blodsocker?
 6. Vad är normalt blodsocker under dagen?
 7. Vad är symtom på för högt blodsocker?
 8. Hur mäter man blodsocker på en blodprovstagare?

Hur mycket är lågt blodsocker?

Flera blodsockersänkande läkemedel kan också orsaka låg blodsockernivå. Det varierar från person till person vid vilken blodsockernivå man får symtom. Någon känner obehag i kroppen redan vid en blodsockernivå kring fyra millimol per liter. Andra börjar få känningar först vid två millimol per liter.

Är det farligt med för lågt blodsocker?

Sjunker blodsockret mycket lågt förlorar personen med diabetes medvetandet och hamnar i ett så kallat insulinkoma. Detta är ett farligt tillstånd eftersom hjärnan kan ta skada av alltför låga blodsockervärden. En kraftigt omtöcknad eller medvetslös person med diabetes ska snabbt föras till sjukhus.

Vad är ett normalt blodsocker för icke diabetiker?

Fastställande av blodsockerhalten behövs för att konstatera diabetes. Hos friska personer hålls det uppmätta blodsockret på morgonen efter fasta (minst åtta timmar utan mat) under 6,0 mmol/l och blodsockret stiger inte heller vid så kallat sockerbelastningstest i laboratorium över 7,7 mmol/l.

Vad är lämpligt att göra om en person med diabetes har lågt p glukos?

Vad ska jag göra om jag misstänker att någon har lågt blodsocker. Fråga om hen har diabetes. Kan hen svälja så ge socker i form av söt dryck saft eller läsk (inte light dryck, innehåller inget socker), godis, druvsocker, honung, frukt. Ring efter ambulans på 112.

Varför blir det för lågt blodsocker?

 • Vid för lågt blodsocker blir det bränslebrist i kroppens olika organ. Effekten blir att du känner dig knäsvag och darrig, ofta upplever du även en frusenhet. Eftersom hjärnan är helt beroende av socker som bränsle får du symtom som påverkar medvetandet och psyket. Du kan bli yr, aggressiv eller förvirrad och omtöcknad.

Vad är normalt blodsocker under dagen?

 • Under dagen kommer ett normalt blodsocker att variera mellan 3 och 7 mmol / L. Beroende på vad du äter kan det komma upp till 10 mmol / L. Normalt blodsocker stiger och sjunker under dagen beroende på den mat och dryck som du intar. Normalt blodsocker regleras till normalvärdet med insulin som produceras i bukspottkörteln.

Vad är symtom på för högt blodsocker?

 • Symtom på för högt blodsocker är: 1 trötthet 2 illamående 3 muntorrhet 4 frekvent urinering 5 törst 6 klåda

Hur mäter man blodsocker på en blodprovstagare?

 • På remsan appliceras en liten droppe blod och inom några sekunder kan blodsockervärdet läsas av. En blodprovstagare används för att göra hål i huden så att en liten droppe blod kan klämmas ut. Med en nyare blodsockermätare är det möjligt att mäta sitt blodsocker ungefär var 5: e minut över 3 dagar.