:

Hur pratade man förr i tiden?

Innehållsförteckning:

  1. Hur pratade man förr i tiden?
  2. Hur pratade man i Sverige förr?
  3. Varför pratade man annorlunda förr i tiden?
  4. Hur pratade man på 1900 talet?
  5. Hur pratade man i Sverige på 1600 talet?

Hur pratade man förr i tiden?

Intervjuerna har främst gjorts på landsbygden under åren och syftet har varit att bevara minnet både av dialekter och av gamla seder. ... Nu har dessa inspelningar överförts från grammofonskivor och rullband till digitala filer.

Hur pratade man i Sverige förr?

Det gemensamma språk som talades i Norden före vikingatiden kallas urnordiska. Ungefär från och med vikingatidens början omkring år 800 kan man urskilja svenska som eget språk.

Varför pratade man annorlunda förr i tiden?

Hörde något om att ljudupptagningsutrustningen på den tiden inte klarade en hel del av de frekvenser som utgör "fylligheten" i rösten samt att de som talade ofta skolades i ett väldigt artikulerat uttal i syfte att ta bort dialekterna och höras trots kass ljudåtergivning vilket ger ett rätt komiskt intryck idag.

Hur pratade man på 1900 talet?

Tidigare har inte svenskan setts som ett helt eget språk, även om det varit på god väg till att bli ett ganska länge nu. År 1906 genomfördes en stavningsreform som skapade stora förändringar i det svenska språket. ... Det är då forskarna anser att 1900-talssvenskan startade.

Hur pratade man i Sverige på 1600 talet?

De lärda talade latin, handelsmännen tyska, och i provinserna talade man som man alltid gjort. Svenska var helt enkelt inte språket för det svenska riket. Men rikskansler Axel Oxenstierna () ville annorlunda.