:

Hur spelar man am på piano?

Innehållsförteckning:

  1. Hur spelar man am på piano?
  2. Hur låter en Fiss?
  3. Hur ser BM ut på piano?
  4. Hur många ackord finns det på piano?
  5. Vilka toner ingår i ackordet am?

Hur spelar man am på piano?

Am

  1. Förklaring av ackordet. A moll, treklang.
  2. Förklaring av namnet. A står för grundtonen och m betecknar moll. Ibland används A Min (förkortning för "minor" på engelska).
  3. Fingersättningar: Vänster hand: lillfinger - långfinger - tumme. ...
  4. Kompmönster: Spelexempel baserat på ackordet med noter och ljud.

Hur låter en Fiss?

Fiss är ett halvt tonsteg efter F och kan ses som en höjd F-ton. ... Fiss är också ett halvt tonsteg lägre än G, men när G-tonen sänks ett steg heter det i stället gess (Gb).

Hur ser BM ut på piano?

B står för grundtonen och m betecknar moll. Ibland används B Min (förkortning för "minor" på engelska). En äldre beteckning är Hm.

Hur många ackord finns det på piano?

Eftersom det sammanlagt finns tolv olika toner (C, ciss, D, diss, E, F, fiss, G, giss, A, aiss, B) finns det även tolv olika ackord i en och samma kategori. C-dur till och med B-dur, C-moll till och med B-moll etcetera. Dock betecknas C-dur enbart med ett C och ett C-moll betecknas med Cm.

Vilka toner ingår i ackordet am?

Den översta strängen (markerad med ett X) ska inte spelas. Ackordet består därför av fem toner: A (öppen sträng), E, A, C och E (öppen sträng). Anledningen till att tonerna A och E upprepas är på grund av att ackordet endast består av tre toner, men att det inte låter särskilt bra att bara spela på tre strängar.