:

Vad säger händerna?

Innehållsförteckning:

  1. Vad säger händerna?
  2. Varför har man streck i händerna?
  3. Vad betyder strecken i handen?
  4. Vad räknas som handflata?
  5. Vad säger linjerna i handen?
  6. Varför rullar man tummarna?

Vad säger händerna?

Läsa av handen – det säger handens form om dig En lång handflata och korta fingrar betyder att du är en energisk, självständig och en god ledare. En lång handflata och långa fingrar betyder att du är känslig och konstnärlig. ... Har du fyrkantig handflata med långa fingrar är du kunskapsintresserad och intellektuell.

Varför har man streck i händerna?

LIVSLINJEN: Den här linjen har ingenting med livslängd att göra utan visar på hur mycket du kommer uppleva. Om livslinjen har små ”avbrott” betyder det att dinalivsmål kommer att förändras. ÖDESLINJEN: Om den här linjen saknas tyder det på ett lugnt och stabilt liv.

Vad betyder strecken i handen?

Det man försöker se i händernas linjer är personlighet, hur man är och hur ens framtid kommer att bli. Men man kollar inte bara på linjerna utan även på form och storlek på händer och fingrar. Jag har till exempel långa fingrar och långa handflator vilket tyder på en konstnärlig personlighet, och på mig stämmer det in.

Vad räknas som handflata?

Handflata (latin: palma manus) är handens inre yta. Handflatans hud är tunn och känslig, och har svag pigmentering. Vissa systemiska sjukdomar och tillstånd kan göra så att handflatornas färg förändras, till exempel i form av palmarerytem, cyanos och vita fingrar.

Vad säger linjerna i handen?

Det man försöker se i händernas linjer är personlighet, hur man är och hur ens framtid kommer att bli. Men man kollar inte bara på linjerna utan även på form och storlek på händer och fingrar. Jag har till exempel långa fingrar och långa handflator vilket tyder på en konstnärlig personlighet, och på mig stämmer det in.

Varför rullar man tummarna?

Att rulla tummarna är nämligen ett bra sätt att hålla fingrarna i styr när man har för mycket att göra och tänka på. En bra tumregel är alltså att när du inte har en stund över, då ska du rulla tummarna. En annan tumregel är att man gör bäst i att rulla tummarna medan man ännu har dem kvar.