:

Vad gör en generaldirektör?

Innehållsförteckning:

  1. Vad gör en generaldirektör?
  2. Hur mycket tjänar en generaldirektör?
  3. Vem tillsätter GD?
  4. Hur mycket tjänar överbefälhavaren?
  5. Vad tjänar en chef på Skatteverket?
  6. Vad tjänar en kommunikationsdirektör?

Vad gör en generaldirektör?

Generaldirektören är chef för myndigheten och sköter den löpande verksamheten enligt lagar, författningar samt styrelsens direktiv och riktlinjer. Generaldirektören ansvarar inför styrelsen. Överdirektören är generaldirektörens ställföreträdare och delar ansvaret för en effektiv kontroll av verksamheten.

Hur mycket tjänar en generaldirektör?

Högst lön har generaldirektören på Trafikverket Lena Erixon med 178 600 kronor i månaden. Hon har legat etta på topplistan över myndighetschefernas löner sex år i rad. På andra plats finns Polismyndighetens generaldirektör Anders Thornberg med 173 600 kronor i månaden.

Vem tillsätter GD?

Alla generaldirektörer i Norge och Finland tillsätts dock inte på samma sätt. Endast de som bedöms vara de mest betydelsefulla myndighetscheferna tillsätts av statsråden, medan övriga tillsätts av tjänstemännen på departementet.

Hur mycket tjänar överbefälhavaren?

Hon följs av tre män – rikspolischefen Anders Thornberg med en ny lön på 173 600 kronor i månaden, Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg med 170 000 i månaden kronor och överbefälhavare Micael Bydén med 167 200 kronor i månaden.

Vad tjänar en chef på Skatteverket?

Dela

LönAndel
28-29.999 kr11,39 %
30-32.999 kr7,59 %
33-35.999 kr5,06 %
36-38.999 kr16,46 %

Vad tjänar en kommunikationsdirektör?

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa löneutvecklingen för kommunikationsdirektör, verksamhetsnära chef....Löneskillnader mellan män och kvinnor.

ÅrMedellön kvinnorMedellön män
201756 700 kronor57 400 kronor
201853 900 kronor61 200 kronor
201960 300 kronor61 600 kronor