:

Hur läser man batchnummer?

Innehållsförteckning:

  1. Hur läser man batchnummer?
  2. Hur man läser datum?
  3. Var hittar man batchnummer?
  4. Hur anger man datum?
  5. Hur skriver man datum i rätt ordning?
  6. Måste det stå Bäst före?
  7. Hur läser man bäst före-datum?

Hur läser man batchnummer?

batchnumret kan du spåra produktionsdatum, utgångsdatum och andra specifikationer för varorna i denna batch. Serienummer är ett unikt nummer som tillhör en specifik produktenhet.

Hur man läser datum?

Standard för hur märkningen anges är i ordningen dag månad år: "Bäst före " "Bäst före 29 02 12" "Bäst före 29 februari 2012"

Var hittar man batchnummer?

Du hittar batchnumret på läkemedelsförpackningen. Oftast står det tillsammans med datumangivelsen på förpackningen, se på bilden nedan.

Hur anger man datum?

Så skriver du datum – oavsett var du är i världen Språkrådet rekommenderar att datum i löpande text skrivs enligt standarden 1 januari 2016. Varianterna 2016-01-01 och borde inte användas i löptext eftersom det försvårar läsbarheten och flytet.

Hur skriver man datum i rätt ordning?

Skriv i första hand datum enligt mönstret ”(den) 13 december 2013”. Skriv alltid så i löptext. När utrymmet är begränsat, skriv datum med siffror enligt mönstret ”2013-12-13” eller ””. Ange alltid helt årtal; skriv till exempel inte ”11-12-13”.

Måste det stå Bäst före?

Efter uttrycket "bäst före" ska dag, månad och år stå. Det måste vara i den ordningen. Det kan då stå "bäst före ". För livsmedel med en hållbarhet om högst tre månader räcker det med att det står dag och månad.

Hur läser man bäst före-datum?

1972 skapades Livsmedelsverket i Uppsala. Bakgrunden var att det hade fuskats en del med datummärkningen i producentledet. Gott så. Men det var inte förrän 1985 som den obligatoriska datummärkning genomfördes i Sverige och vi fick eller om man så vill, pådyvlades, det system vi fortfarande har.