:

Hur kan man lära sig att säga r?

Innehållsförteckning:

  1. Hur kan man lära sig att säga r?
  2. Varför kan barn inte säga r?
  3. Hur säger man k?
  4. Kan inte säga l?
  5. Varför kan jag inte säga r?

Hur kan man lära sig att säga r?

Att hitta r-ljudet R-ljudet görs genom att tungan vibrerar/surrar mot tandvallen bakom de övre framtänderna. Titta i spegeln tillsammans med barnet så kan ni lättare se hur ni ska göra. Dessa övningar ska hjälpa ditt barn att lyssna efter och känna igen ljud för att därefter själv försöka ”hitta” ljudet i munnen.

Varför kan barn inte säga r?

Mitt barn är fyra år och kan inte säga /r/, bör jag vara orolig? /r/ är ett av de ljud som utvecklas sist och kan för en del barn komma vid 7 års ålder.

Hur säger man k?

Det vanligaste uttalet i svenskan för k före vokal är att om vokalen är e, i, y, ä och ö uttalas k med tj-ljud (kind, kika, kedja m. fl.) medan övriga vokaler ger uttal med /k/. Vissa lånord följer originalspråkets uttal, medan andra försvenskas.

Kan inte säga l?

Träning av L-ljudet kan påbörjas vid 4–5-års ålder. Om intensiv hemträning inte leder till resultat, kan barnet besöka talterapeut för att få stöd för hemträning.

Varför kan jag inte säga r?

Om barnet inte hittar r-ljudet trots att ni försökt hemma och om barnet själv upplever detta som ett problem kan man söka stöd på logopedmottagningen. Då tar du som vårdnadshavare kontakt med logopedmottagningen via egenremiss. Det vanligaste är att barnet byter ut r-ljudet mot j eller l.