:

Hur länge kan barn få RS-virus?

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge kan barn få RS-virus?
  2. Kan bebisar dö av RS?
  3. Är RS-virus farligt för gamla?
  4. Hur länge är man immun mot RS?
  5. Kan barn med RS-virus smitta vuxna?

Hur länge kan barn få RS-virus?

En infektion med RS-virus ger oftast symtom som vid en vanlig förkylning. Barn under sex månader brukar däremot kraftigare symtom. Oftast är barn som mest sjuka fyra till sex dagar efter de första symtomen. Det kan ta några veckor att bli helt frisk.

Kan bebisar dö av RS?

RS-viruset är mest farligt för små barn under 1 år då viruset gör att slemhinnorna i de nedre luftvägarna svullnar och det bildas tjockt segt slem. För ett litet barn med små luftvägar kan detta leda till att barnet får svårt att andas.

Är RS-virus farligt för gamla?

För vuxna och äldre barn yttrar sig en infektion med RS-virus oftast som en vanlig förkylning. Barn under ett år kan däremot bli svårt sjuka med ansträngande hosta och andningssvårigheter. Även personer över 65 år och andra infektionskänsliga personer kan behöva sjukhusvård i samband med sjukdom.

Hur länge är man immun mot RS?

RS-virus sprids mest bland små barn och de flesta barn i tvåårsåldern har antikroppar mot RS-virus som tecken på genomgången infektion. Dessa antikroppar ger dock ingen bestående immunitet.

Kan barn med RS-virus smitta vuxna?

Alla, både barn och vuxna, kan bli smittade. Ett spädbarn som har haft en RS-virusinfektion blir bara immunt under en mycket kort tid.