:

Hur många högskolepoäng är normalt?

Innehållsförteckning:

  1. Hur många högskolepoäng är normalt?
  2. Kan man läsa mer än 30 hp per termin?
  3. Hur lång är en högskolepoäng?
  4. Hur många högskolepoäng får du tillgodoräkna dig?
  5. Vad är högskolepoäng för heltidsstudier?

Hur många högskolepoäng är normalt?

Det akademiska läsåret består i Sverige av två terminer om 20 veckor vardera. Således motsvarar ett års heltidsstudier 60 hp. Sommarkurser tillkommer, där heltidsstudier under sommaren är 15 hp. Arbetsinsatsen som krävs varierar mellan lärosäten, institutioner, ämnen och studenter.

Kan man läsa mer än 30 hp per termin?

En termins heltidsstudier räknas alltså som 30 hp och halvtidsstudier som 15 hp. Utgångspunkten är att du kan läsa mer än heltid på en termin. Om du inte fått någon utbildningsplats nu, kan du stå kvar som reserv till utbildningar på sammanlagt 210 hp.

Hur lång är en högskolepoäng?

  • Högskolepoängen är ett sätt att mäta hur lång och omfattande en kurs och utbildning är. 1,5 högskolepoäng = 1 veckas heltidsstudier (40 timmar). 30 högskolepoäng = 20 veckors heltidsstudier, som är en termin.

Hur många högskolepoäng får du tillgodoräkna dig?

  • 1år 200 yh-poäng = 60 högskolepoäng. 2år 400 yh-poäng = 120 högskolepoäng. yh-poäng = 180 högskolepoäng. *OBS! Det är som sagt inte självklart att du får tillgodoräkna dig YH-poängen, det är högskolans beslut. Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan.

Vad är högskolepoäng för heltidsstudier?

  • 30 högskolepoäng = 20 veckors heltidsstudier, som är en termin.