:

Vad ersätter Alvedon 665?

Innehållsförteckning:

  1. Vad ersätter Alvedon 665?
  2. Kan man ta två Alvedon 665?
  3. Hur länge verkar Alvedon 1 g?
  4. Hur ofta ska man ta Alvedon?
  5. Vad ersätter Alvedon?
  6. Finns Alvedon 665?
  7. Vilka två indikationer har Alvedon?

Vad ersätter Alvedon 665?

Förskrivare bör redan nu överväga konsekvenserna av att Alvedon 665 mg sannolikt inte finns tillgängligt på marknaden inom några månader. Läkemedelskommittén rekommenderar därför att förskrivare ersätter Alvedon 665 mg med paracetamol 500 mg eller 1g.

Kan man ta två Alvedon 665?

Rekommenderad är: dos Vuxna och ungdomar över 12 år (40 kg): 2 tabletter 3 gånger per dygn med minst 6 timmars mellanrum. Högst 6 tabletter per dygn. Tabletterna skall sväljas hela och får inte krossas eller delas. Alvedon 665 mg ska inte användas av barn som väger mindre än 40 kg eller av barn under 12 år.

Hur länge verkar Alvedon 1 g?

Högre dos medför inte någon ökning av den analgetiska effekten. Lägsta möjliga dos som ger effekt bör användas, under så kort behandlingstid som möjligt. Vuxna och ungdomar över 40 kg (över 12 år): Tabletter 1 g: 1/2 -1 tablett var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn. Maximal dos: 4000 mg/dygn.

Hur ofta ska man ta Alvedon?

Vuxna och ungdomar över 40 kg (över 12 år): Suppositorier 500 mg: 1-2 suppositorier var 4-6 timme, högst 8 suppositorier (à 500 mg) per dygn. Rekommenderas inte till barn under 12 år. Kontakta läkare om symtomen förvärras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta.

Vad ersätter Alvedon?

Ibuprofen, filmdragerad tablett, 30 st Febernedsättande och smärtstillande. Hjälper mot huvudvärk, tandvärk, mensvärk, feber vid förkylningssymtom, ledvärk och muskelsmärtor.

Finns Alvedon 665?

Alvedon 665 mg tablett med modifierad frisättning är speciellt avsedd för behandling av långvarig smärta som kräver upprepad dosering. Alvedon kan användas av personer med känslig mage eller magsår och personer med ökad blödningsbenägenhet.

Vilka två indikationer har Alvedon?

Huvudvärk, tandvärk, feber vid förkylningssjukdomar, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk, som analgetikum vid reumatiska smärtor, hyperpyrexi.