:

När ska man betäcka stoet?

Innehållsförteckning:

  1. När ska man betäcka stoet?
  2. När betäcka häst?
  3. När får stoet mjölk i sitt juver?
  4. Hur mycket kostar det att betäcka ett sto?
  5. Hur ofta kan ett sto föla?

När ska man betäcka stoet?

Den första brunsten på säsongen brukar inte följas av en ägglossning (ovulation) så man bör vänta på andra eller tredje brunsten innan man betäcker. Stoet bör ha fällt sin vinterpäls och vara i gott hull för att komma i brunst som leder till ägglossning.

När betäcka häst?

Betäckning eller insemination ska göras när stoet är brunstigt och så nära ägglossningen som möjligt. Ston har en brunstcykel som är ungefär 21 dagar, och ägglossning sker alltså ungefär var tredje vecka. De vanligaste metoderna för att få ett sto dräktigt är naturlig betäckning och insemination.

När får stoet mjölk i sitt juver?

Juvret fylls med mjölk ca 2 veckor innan fölning och vaxproppar kan ses 1-2 dygn före fölningen (hos ca 30-40% av alla ston). Slidan förlängs och bäckenligamentet förslappas några dagar före förlossningen sätter igång. Om stoet visar tecken på infektion eller andra förändringar i könsorganen bör du kontakta veterinär.

Hur mycket kostar det att betäcka ett sto?

Denna avgiften är 375 kr inklusive moms betalas i samband med att du anmäler ditt sto till betäckning på Språngulla. Stoavgiften gäller för hela säsongen, oavsett om stoet betäcks med flera olika hingstar. Villkoren och avgifterna till hingsthållaren hittar du i respektive hingsts faktablad på Språngrulla.

Hur ofta kan ett sto föla?

Hästar får ju bara ett föl per år. De tar sig en paus om de behöver det. Och fast dräktighetstiden är runt elva månader, vilket betyder att ett avelssto är dräktig en väldigt stor del av livet, så brukar de må bra av det.