:

Hur länge är det förmiddag?

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge är det förmiddag?
  2. Vilken tid är det kväll?
  3. Hur förkortas eftermiddag?
  4. Vilken tid på dygnet är morgon?
  5. Vad klassas som natt?
  6. När slutar AM?
  7. När räknas som natt?
  8. När övergår dag till kväll?

Hur länge är det förmiddag?

Förmiddag är motsatsen till ordet eftermiddag eller post meridiem (PM) som det heter på latin. Förmiddagen råder den första halvan av dygnet, det vill säga 00:00 till 12:00. I folkmun avses dock ibland förmiddag omkring klockan 09:00 till 12:00 (mellan morgon och middag).

Vilken tid är det kväll?

Kväll eller afton är ett begrepp som saknar fast definierad tid men i svenskt språkbruk oftast avser perioden mellan solnedgång och midnatt. Kväll betecknar övergången mellan dag och natt och är motsatsen till morgon. Beroende på latitud och årstid förhåller sig solljus och nattmörker olika.

Hur förkortas eftermiddag?

Sådana förkortningar behandlas därför ibland som avbrytningar och skrivs med punkt: em. (eftermiddag).

Vilken tid på dygnet är morgon?

Morgonen (plural: morgnar) är en tidig period av dygnet som avser övergång mellan natt till dag. Precis som många andra indelningar av dygnet har även morgon en diffus betydelse i folkmun: Morgon kan avse tiden omkring soluppgången då dagen inleds.

Vad klassas som natt?

Natt är i astronomisk bemärkelse den tidsperiod då solen befinner sig under horisonten på en viss ort. Solljusets brytning (refraktion) i atmosfären gör att det råder skymning respektive gryning även då solen står något under horisonten.

När slutar AM?

AM är latin för ante meridiem, vilket betyder före middag. AM betyder alltså förmiddag. PM är latin för post meridiem, vilket betyder efter middag. PM betyder alltså eftermiddag.

När räknas som natt?

Natt är i astronomisk bemärkelse den tidsperiod då solen befinner sig under horisonten på en viss ort. Solljusets brytning (refraktion) i atmosfären gör att det råder skymning respektive gryning även då solen står något under horisonten.

När övergår dag till kväll?

Eftermiddagen råder den andra halvan av dygnet, det vill säga 12:00 till 24:00. I folkmun avses dock ibland eftermiddag omkring klockan 14:00 till 16:00 (mellan middag och kväll).