:

Vad händer om jag slutar med simvastatin?

Innehållsförteckning:

  1. Vad händer om jag slutar med simvastatin?
  2. Hur påverkar statiner kroppen?
  3. När ta atorvastatin?
  4. Kan man krossa simvastatin?
  5. Vilka biverkningar har simvastatin?

Vad händer om jag slutar med simvastatin?

Vanliga biverkningar av behandling med statiner är muskelsmärtor, illamående och mag-tarmbesvär. Dessa kan ibland få patienterna att avsluta behandlingen. Nu har amerikanska forskare kommit fram till att biverkningarna inte alltid är permanenta.

Hur påverkar statiner kroppen?

Statiner. Statiner sänker det totala kolesterolvärdet genom att minska tillverkningen av kolesterol i levern. Framför allt minskar LDL, men även triglycerider minskar något. HDL ökar något.

När ta atorvastatin?

Atorvastatin Krka används vid behandling av förhöjda blodfetter, s.k. kolesterol och triglycerider, när effekten av förändrad diet och livsföring är otillräcklig. Om du har en ökad risk för hjärtsjukdom kan Atorvastatin Krka också användas för att minska denna risk även om dina kolesterolnivåer är normala.

Kan man krossa simvastatin?

Alla tabletter och kapslar kan inte delas eller krossas, till exempel på grund av sämre effekt eller risk för biverkningar i munhåla och svalg. För vårdpersonal är det ofta svårt att veta vilka tabletter och kapslar det gäller.

Vilka biverkningar har simvastatin?

Kontakta läkare omedelbart om du får oförklarlig muskelvärk, ömhet eller svaghet. Anledningen till detta är att i sällsynta fall kan muskelbesvär vara allvarliga och innebära nedbrytning av muskler med njurskada som följd och i mycket sällsynta fall har dödsfall förekommit.