:

Hur länge utspelar sig Stolthet och fördom?

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge utspelar sig Stolthet och fördom?
  2. Hur börjar Stolthet och fördom?
  3. Vad handlar Pride and Prejudice?
  4. Vem skrev Pride and Prejudice?
  5. Vad gör Stolthet och fördom till en klassiker?

Hur länge utspelar sig Stolthet och fördom?

Stolthet och fördom utspelar sig i England under tidigt 1800-tal, och låter läsaren följa familjen Bennet, en familj med fem döttrar. Den näst äldsta, Elizabeth, är bokens huvudkaraktär.

Hur börjar Stolthet och fördom?

Hon är intelligent, frispråkig och vacker (dock enligt modern inte lika vacker som Jane) och då romanen börjar är hon 20 år gammal. Hon får vid sitt första möte med Mr Darcy ett mycket dåligt intryck av honom, hon anser honom vara snobbig och högfärdig.

Vad handlar Pride and Prejudice?

Berättelsen utgår från Miss Elizabeth Bennet som måste följa de konventioner som präglar det tidiga 1800-talet. Elizabeth samtalar gärna med sin äldre, också ogifta, syster Jane. Liksom Elizabeth har systern ett reflekterande synsätt och kloka åsikter.

Vem skrev Pride and Prejudice?

Jane Austen Pride and Prejudice/Authors Stolthet och fördom (originaltitel: Pride and Prejudice) är en roman av Jane Austen, dock först publicerad under pseudonymen "A Lady" (engelska: En dam). Stolthet och fördom publicerades första gången 1813 men skrevs redan .

Vad gör Stolthet och fördom till en klassiker?

Älskad klassiker Stolthet och fördom är en av de där riktigt mäktiga kärleksromanerna som man kan läsa gång på gång. Berättelsen om hur Elizabeth Bennet och den svåråtkomlige mr Darcy på kringliga vägar kantade av förvecklingar och högmod långsamt närmar sig varandra hör till litteraturhistoriens verkliga höjdpunkter.