:

När spelar Tjädertuppen?

Innehållsförteckning:

  1. När spelar Tjädertuppen?
  2. Är Tjädervin?
  3. Var kan man se tjäder?
  4. När spelar orren?
  5. Vilken tid på dygnet spelar orren?

När spelar Tjädertuppen?

I centrala Europa har tjäderjakt huvudsakligen bedrivits på våren, under den period då tjädertupparna spelar. Högst status som jakttrofé har tjädertuppar och högt rangordnade sådana har därför föredragits av jägarna.

Är Tjädervin?

Tjädervin är ett annat ortsnamn för spelplats för tjäder. Lekåsen, Fågelmyran och Vinmyran är ytterligare exempel på etablerade kända tjäderlekar.

Var kan man se tjäder?

Tjädern finns i områden där det finns äldre barrskog av både gran och tall med inslag av hällmarkstallskog och större eller mindre myrar. Hyggen i området behöver inte vara någon direkt nackdel så länge det finns gammal skog stående.

När spelar orren?

Orren spelar under perioden mars–maj, intensivast under slutet av april och början av maj. Orrspel kan dock höras under större delen av året utom under hösten.

Vilken tid på dygnet spelar orren?

Ofta övernattar orrtupparna i närheten av spelplatsen, för att i tidiga morgonen när det ännu är mörkt inta sina positioner. Senare på morgonen när solen kommit upp brukar de fortsätta sitt spel uppflugna i någon grantopp.