:

Kan man ta akut p piller under ägglossning?

Innehållsförteckning:

  1. Kan man ta akut p piller under ägglossning?
  2. Kan akut p piller påverka mensen?
  3. När bör man ta akut p piller?
  4. När kommer ägglossning efter dagen efter piller?
  5. Vad är akut-p-piller?
  6. Vilken av följande kvinnor ska inte använda akut-p-piller med levonorgestrel?

Kan man ta akut p piller under ägglossning?

Om ägglossning redan skett eller är mycket nära har akut p-piller ingen effekt. De kan inte framkalla abort. Eftersom akut p piller skjuter fram ägglossningen kan du bli gravid om du har ytterligare oskyddade samlag. Undvik därför oskyddade samlag de närmaste två veckorna.

Kan akut p piller påverka mensen?

Du kan få vissa biverkningar av att ta ett akut p-piller, såsom illamående, huvudvärk och ont i magen men det brukar gå över efter något dygn. Det kan också påverka din mens och göra så att mensen kommer lite tidigare eller senare än vanligt. Du kan också få mellanblödningar.

När bör man ta akut p piller?

Det finns två sorters akut-p-piller. Den ena sorten kan du ta upp till 120 timmar, alltså fem dygn, efter ett oskyddat samlag. Den andra sorten kan du ta upp till 72 timmar, alltså tre dygn, efter ett oskyddat samlag. Den första sorten är lite säkrare än den senare.

När kommer ägglossning efter dagen efter piller?

Risken att bli gravid minskar ju snabbare efter samlaget du tar pillret. Det som kan påverka skyddet är om du nyss har haft ägglossning. Gör därför alltid ett graviditetstest tre-fyra veckor efter att du tagit tabletten.

Vad är akut-p-piller?

Akut-p-piller förhindrar eller skjuter fram ägglossningen och kan därmed förhindra graviditet. Om ett ägg redan hunnit bli befruktat avbryter inte ett akut-p-piller graviditeten. Akut-p-piller är alltså inte detsamma som en abort.

Vilken av följande kvinnor ska inte använda akut-p-piller med levonorgestrel?

Detta gäller alla kvinnor. Det finns vissa belägg för att effekten av Levonorgestrel Abece kan minska med ökande kroppsvikt eller kroppsmasseindex (BMI), men dessa data är begränsade och ofullständiga. Därför rekommenderas Levonorgestrel Abece fortfarande till alla kvinnor oavsett vikt och BMI.