:

Hur länge smittar Virusabort?

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge smittar Virusabort?
  2. När får man tävla efter vaccination?
  3. Hur smittar Abortvirus häst?
  4. Kan hästinfluensa smitta människor?
  5. Kan människor få Ehv-1?
  6. Hur smittar ehv1?
  7. Hur länge ska en häst ta det lugnt efter vaccination?
  8. Hur långt får det gå mellan vaccinationer häst?

Hur länge smittar Virusabort?

Vid abort är foster, efterbörd och fostervätskor kraftigt infekterade med virus som kan spridas till omgivningen. Efter kastning finns virus inte kvar någon längre tid i miljön, men flytningar från stoets första brunst kan vara smittförande. Därför ska ston som kastat isoleras.

När får man tävla efter vaccination?

När hästen fått sin första grundvaccination (A) har den fortfarande startförbud. Intervallet fram till andra grundvaccinationen är 21–56 dagar. Hästens startförbuds hävs på den åttonde dagen efter genomförd B-vaccination, då kan den starta i tävling. Mellan B- och C-vaccination är intervallet 90–180 dagar.

Hur smittar Abortvirus häst?

Abortviruset EHV-1 och EHV-4 kan smitta via noskontakt, men även indirekt via luften, föremål och personer. Hästar som är smittade kan sprida miljoner viruspartiklar med hosta. Smittan sprids normalt inte långa sträckor genom luften och ett väl tilltaget säkerhetsavstånd är 50 meter.

Kan hästinfluensa smitta människor?

Beroende på vilken infektion det är kan smittämnet finnas i exempelvis nosflöde, avföring, sårvätska, blod, sperma, på hår, hud eller fosterhinnor. Förutom direktkontakt så kan smittor spridas via andra djur, människor, utrustning eller insekter.

Kan människor få Ehv-1?

Hos människa orsakar herpesvirus till exempel smittsamma munsår som kan ligga latent och blossa upp i samband med stress. EHV-1 står för eqvint herpesvirus typ 1 och orsakar vanligen förkylningssymtom men kan även orsaka abort och neurologisk sjukdom på häst.

Hur smittar ehv1?

EHV-1 är framförallt en luftburen smitta. Hästar med en övre luftvägsinfektion som är orsakad av herpesvirus, sprider miljoner viruspartiklar varje gång den nyser eller hostar. Partiklarna fångas upp i näsborrarna av mottagliga hästar.

Hur länge ska en häst ta det lugnt efter vaccination?

Veterinären svarar jag brukar rekommendera att hästen inte ansträngs så den blir svettig i 2 dagar efter vaccination, men man kan rida lugnt.

Hur långt får det gå mellan vaccinationer häst?

En häst får gott skydd först efter grundvaccinering som består av två vaccinationer med 6-8 veckors mellanrum och därefter en tredje inom sex månader. Boosterdos ges var tredje år. Vid vissa sjukdomstillfällen eller skador kan veterinären vilja vaccinera tätare, till exempel vid hovböld, kastrering och sårskador.