:

Hur skriver man års ålder?

Innehållsförteckning:

  1. Hur skriver man års ålder?
  2. Hur skriver man datum med 6 siffror?
  3. Hur skriver man år i text?
  4. Hur skriver man ut tusental?
  5. Vad skriver man först månad eller dag?
  6. Vad skriver man ort och datum?
  7. Hur många nollor har 30 miljoner?

Hur skriver man års ålder?

Oftast är det då bäst att använda siffror: ”Pojkarna var 6, 9, 15 respektive 20 år gamla”. Höga ungefärliga tal är bäst att skriva ut: ”ungefär två miljoner”, ”omkring tiotusen”. I texter där siffrorna är centrala, som till exempel priser eller tidtabeller, skrivs normalt alla tal med siffror.

Hur skriver man datum med 6 siffror?

Datum. Det finns ingen bestämd regel utan flera olika sätt att skriva datum med tal. Ett vedertaget sätt är att skriva med streck mellan år, månad och dag: 2019–03–01. Ett vanligt alternativ är att använda punkter i stället för streck: 2019.03.01.

Hur skriver man år i text?

Årtal och datum Undvik att skriva siffror först i en mening. Skriv År 2019 hellre än 2019 eller vänd på meningen så att årtalet inte står i början av meningen. Inne i meningen är det onödigt att skriva "år" framför årtalet. I löpande text skrivs datum enligt mönstret: den .

Hur skriver man ut tusental?

Stora tal ordnas i tresiffriga grupper med fast mellanslag (spatie) mellan varje grupp. Ingen punkt sätts ut för att markera tusental eller därutöver: . Skriv: ett 20-tal, ett 30-tal, men inte 25-tal.

Vad skriver man först månad eller dag?

I USA skrivs datum månad-dag-år, t ex 1-7-16. Det är en kvarleva från den brittiska kolonialtiden där datum skrevs – och fortfarande skrivs – till exempel J. Storbritannien har sedan dess anpassat sig tillsammans med resten av Europa, medan USA har behållit det äldre sättet att skriva.

Vad skriver man ort och datum?

Enligt den internationella standarden ISO 8601 skrivs datum som år-månad-dag med årtalet i fyra siffror (exempelvis 2021-12-26). Den formen är även svensk standard.

Hur många nollor har 30 miljoner?

En miljard ( 0), med äldre stavning milliard, är ett naturligt tal. En miljard är 1 000 miljoner eller en tusendel av en biljon.