:

Hur torrt ska virke vara innan målning?

Innehållsförteckning:

  1. Hur torrt ska virke vara innan målning?
  2. Kan man måla på fuktigt trä?
  3. Hur ofta måla Tjärvitriol?
  4. Hur måla man obehandlat trä?
  5. Vad händer om man målar vid för hög luftfuktighet?

Hur torrt ska virke vara innan målning?

Det ska helst inte ha regnat på en vecka när du börjar måla. Kom ihåg att träets fukthalt ska vara maximalt 15 procent. Fukthalten testar du med en fuktmätare.

Kan man måla på fuktigt trä?

Målning utomhus på trä: - Måla helst vid varm och torr väderlek. Bästa målningstid är maj-augusti. - Träet ska vara torrt - fuktkvoten får inte överstiga än 16%. Om träet är för fuktigt kan linoljan inte tränga in ordentligt i underlaget.

Hur ofta måla Tjärvitriol?

Torktiden är kortare för Tjärvitriol än för våra övriga pigmenterade tjäror. -Hur många gånger ska jag måla? Måla minst två gånger för att få bästa vattenavvisande skydd och jämn färgton. Eftersom den första målningen ger ett bra skydd går det att vänta med den andra målningen i upp till ett år om du behöver.

Hur måla man obehandlat trä?

Om du målarobehandlat trä, till exempel en nyligen uppsatt gavelbeklädnad, så är det frestande att bara lägga på ett laget färg. Men om du vill göra det så grundligt att du slipper måla om under många års tid, så MÅSTE du börja med en trägrund. Den tränger in i träet och skyddar det.

Vad händer om man målar vid för hög luftfuktighet?

Man skall absolut undvika att måla vid förhöjd luftfuktighet. helt enkelt flyter upp då färgen står öppen längre än vad som rekommenderas. En annan aspekt är att fukthalten i trä är direkt relaterad till luftfuktigheten, dvs vid hög luftfuktighet är träet fuktigare än vid låg luftfuktighet.