:

Hur lång tid tar det innan man får pengar från a-kassan?

Innehållsförteckning:

  1. Hur lång tid tar det innan man får pengar från a-kassan?
  2. Hur länge måste man ha betala a kassa?
  3. Vilken ersättning får du i a-kassan?
  4. Vad är det nya ersättningsbeloppet för a-kassan?
  5. Vad är grundersättning i en a-kassa?

Hur lång tid tar det innan man får pengar från a-kassan?

Du behöver uppfylla ett av följande villkor: Du har jobbat i minst 6 månader med minst 60 timmar per kalendermånad under det senaste året. Du har jobbat i minst 420 timmar under 6 sammanhängande månader, med minst 40 timmar i var och en av de 6 månaderna under det senaste året.

Hur länge måste man ha betala a kassa?

Normalt måste du ha varit medlem i minst 12 månader i a-kassan precis före arbetslösheten.

Vilken ersättning får du i a-kassan?

  • Vilken ersättning du får beror på hur länge du har varit medlem i a-kassan. Ersättning baserad på din inkomst Du kan få upp till 80 procent av din tidigare lön, och högst 20 000 kronor per månad före skatt om du är medlem i en a-kassa sedan minst ett år.

Vad är det nya ersättningsbeloppet för a-kassan?

  • Regeringen har beslutat att även höja ersättningen från a-kassan från och med dag 101 och resten av ersättningsperioden. Det nya maxbeloppet är 1 000 kronor per dag istället för 760 kronor och gäller för ersättning som avser perioden till 3 januari 2021. Som mest 510 kronor per dag utan inkomstbaserad ersättning

Vad är grundersättning i en a-kassa?

  • Grundersättning. Grundersättningen är upp till 8 000 kronor i månaden före skatt, beroende på hur mycket du har jobbat tidigare. Den kan du söka om du inte är medlem i en a-kassa eller har varit medlem kortare tid än ett år. Du ska också ha fyllt 20 år.