:

Vad är intyg E104?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är intyg E104?
  2. Vad innebär att vara försäkrad i Sverige?
  3. Vad betyder socialförsäkringen?
  4. Vad är ett A1 intyg?
  5. Vilka regler gäller för människor som vill flytta till Sverige?
  6. Vad ska man tänka på när man flyttar till Spanien?

Vad är intyg E104?

Intyg E104 är ett intyg som de flesta länder inom EU/EES och Schweiz har slutat att använda. Intyget visar vilka försäkringsperioder man har haft i olika länder, men är idag ersatt av en funktion som innebär att de flesta myndigheter inom EU/EES och Schweiz kan kontakta varandra elektroniskt.

Vad innebär att vara försäkrad i Sverige?

Här kan du läsa om vad som gäller när du är försäkrad i Sverige. Att vara försäkrad i Sverige innebär att du kan få ersättning från Försäkringskassan. ... Om du alltid har bott i Sverige och aldrig har arbetat i annat land så är du försäkrad i Sverige och kan ha rätt till olika ersättningar från Försäkringskassan.

Vad betyder socialförsäkringen?

Den svenska socialförsäkringen omfattar i regel alla som bor eller arbetar i Sverige. ... Socialförsäkringen ska ge ekonomisk trygghet under livets olika skeden. I socialförsäkringen ingår därför försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka, till personer med funktionsnedsättning och till de äldre.

Vad är ett A1 intyg?

Vad är intyg A1 Du behöver ha intyg A1 när du arbetar som anställd eller egenföretagare i mer än ett land inom EU/EES eller Schweiz. Intyget visar vilket lands socialförsäkringslagstiftning du ska omfattas av. Det är det landet du kan få ersättning från och till det landet som sociala avgifter ska betalas för dig.

Vilka regler gäller för människor som vill flytta till Sverige?

En person som vill bosätta sig i Sverige och som är medborgare i ett land utanför EU måste ansöka om uppehållstillstånd. Det finns flera olika skäl för att få uppehållstillstånd i Sverige, till exempel för att arbeta eller studera här, flytta till en familjemedlem eller för att söka skydd undan krig och förföljelse.

Vad ska man tänka på när man flyttar till Spanien?

EU-medborgare flyttar enkelt till Spanien Spanien tillhör EU:s medlemsländer, liksom Sverige. Det gör att du som är svensk medborgare enkelt kan flytta. Du behöver inte ansöka om visum, det enda som krävs är ett svenskt pass. Det ger dig rätt att stanna i landet i upp till tre månader.