:

Vad ska jag jobba med efter utmattning?

Innehållsförteckning:

  1. Vad ska jag jobba med efter utmattning?
  2. Hur länge ska man sjukskrivas vid utmattningssyndrom?
  3. Vilka behandlingar hjälper vid utmattningssyndrom?
  4. Vilka kriterier krävs för utmattningssyndrom?
  5. Vad är utmattningssyndrom?

Vad ska jag jobba med efter utmattning?

Ta hjälp av karriärcoach. Att lämna den bransch som ledde till sjukskrivning är lättare sagt än gjort, men kan vara nödvändigt för att inte hamna i samma situation igen. Trygghetsrådet och många kompetensföretag har karriärcoacher som kan hjälpa till med att jobba fram en bild av ett nytt nästa steg.

Hur länge ska man sjukskrivas vid utmattningssyndrom?

  • Vid utmattningssyndrom i den akuta fasen kan patienten sjukskrivas på heltid eller partiellt upp till 6 månader. Partiell sjukskrivning vid återgång i arbete efter heltidssjukskrivning.

Vilka behandlingar hjälper vid utmattningssyndrom?

  • Det finns flera typer av behandlingar som hjälper vid utmattningssyndrom så som psykoterapi, antidepressiv medicin, avspänningsträning, sömnträning och stresshantering. Under din rehabilitering är det också viktigt med fysisk aktivitet samt regelbundna sömn- och matvanor.

Vilka kriterier krävs för utmattningssyndrom?

  • Diagnoskriterier för utmattningssyndrom För att diagnos ska kunna ställas krävs det att alla fem kriterier är uppfyllda: Fysiska och psykiska symtom på utmattning under minst två veckor. Symtomen har utvecklats på grund av en eller flera stressfaktorer som du har blivit utsatt för under minst sex månader.

Vad är utmattningssyndrom?

  • Utmattningssyndrom delas in i olika stadier. förstadiet; den akuta fasen; ... Hur länge du blir sjukskriven är väldigt individuellt och beror på situationen på arbetsplatsen. Om det inte är möjligt att gå tillbaka till ditt arbete så är det viktigt att rehabiliteringen inriktas på att byta arbetsplats eller arbetsuppgifter.