:

Kan man jobba med uppehållstillstånd?

Innehållsförteckning:

  1. Kan man jobba med uppehållstillstånd?
  2. Vad ska man göra när man fått uppehållstillstånd?
  3. Hur länge kan du få permanent uppehållstillstånd för arbete?
  4. Hur länge gäller ett uppehållstillstånd för besök i Sverige?
  5. Vad är uppehållstillstånd för att söka asyl i Sverige?

Kan man jobba med uppehållstillstånd?

En arbetstagare som är medborgare i ett land utanför EU och vill arbeta i Sverige behöver både ha ett arbetstillstånd och ett uppehållstillstånd. För att kunna få ett uppehållstillstånd gäller, precis som för arbetstillstånd, att personen ska visa ett arbetserbjudande från en arbetsgivare i Sverige.

Vad ska man göra när man fått uppehållstillstånd?

Etableringsinsatser. Du som nyligen har fått uppehållstillstånd i Sverige och har rätt att arbeta här kan ha rätt till etableringsinsatser för att komma ut i arbete. Etableringsinsatser är aktiviteter som ska stödja dig att bland annat lära dig svenska, komma ut i arbete och klara din egen försörjning.

Hur länge kan du få permanent uppehållstillstånd för arbete?

  • För att få permanent uppehållstillstånd för arbete måste du ha arbetat i minst 44 månader. Om du inte kan få permanent uppehållstillstånd kan du i vissa fall få ett fortsatt tidsbegränsat uppehållstillstånd. 2020-04-17 Det här gäller om du är asylsökande som tidigare har haft arbetstillstånd och nu ansöker om ett nytt

Hur länge gäller ett uppehållstillstånd för besök i Sverige?

  • Ett uppehållstillstånd för besök gäller som längst upp till ett år, men oftast högst sex månader. En person som vill besöka Sverige kortare tid än tre månader behöver inget uppehållstillstånd, men kan behöva ett visum. Ett visum är ett tillstånd för att tillfälligt resa in och vara i ett land under högst 90 dagar.

Vad är uppehållstillstånd för att söka asyl i Sverige?

  • Uppe­hålls­till­stånd för att söka skydd (asyl) En person som är förföljd eller riskerar förföljelse eller omänsklig behandling i sitt hemland kan söka asyl i Sverige. Den som söker asyl lämnar sin ansökan till gränspolisen när han eller hon reser in i Sverige, eller på en av Migrationsverkets ansökningsenheter.